Statistical Office of The Republic of Slovenia

01/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2018 03:49

Vrednost investicij v varstvo okolja je bila v letu 2016 najnižja po letu 2010

Vrednost investicij v varstvo okolja v Sloveniji v 2016 najnižja v zadnjih treh letihVrednost investicijskih sredstev za varstvo okolja je bila v obdobju 2014-2016 najvišja v letu 2015, ko je znašala 442 milijonov EUR, najnižja pa v letu 2016, ko je znašala le 212 milijonov EUR (nižja kot v prejšnjih dveh letih je bila predvsem zaradi upada investicij v javni upravi, obrambi in obvezni socialni varnosti). Vrednost investicij v letu 2016 je bila od vrednosti investicij v letu 2015 nižja za 52 %, od vrednosti investicij v letu 2014 pa za 48 %. V celotni strukturi investicij v varstvo okolja v letu 2016 so obsegale največji delež investicije za ravnanje z odpadki, in sicer skoraj 43 % (92 milijonov EUR). Vrednost investicij v letu 2016 je bila v primerjavi z vrednostjo investicij v letu 2010 nižja za 48 %.

Vrednost tekočih izdatkov za varstvo okolja v letu 2016 najvišja v zadnjih treh letihTekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2016 znašali 505 milijonov EUR ali 1 % več kot v letu 2015 (501 milijon EUR) in za 2 % več kot v letu 2014 (496 milijonov EUR). V celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo okolja so v letu 2016 obsegali največji delež tekoči izdatki za ravnanje z odpadki, 61 % (308 milijonov EUR). Vrednost tekočih izdatkov v letu 2016 je bila v primerjavi z vrednostjo tekočih izdatkov v letu 2010 višja za 19 %.

V industriji namenjenih več sredstev za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa kot za varstvo okolja med proizvodnim procesom
V strukturi investicij za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D) je bilo v letu 2016 namenjenih za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa 63 % investicij, za varstvo okolja med delovnim procesom pa 37 % investicij.

Največja deleža vrednosti investicij v varstvo okolja in tekočih izdatkov za varstvo okolja prispevala osrednjeslovenska regija
Največji delež vrednosti vseh investicij v varstvo okolja je v letu 2016 prispevala osrednjeslovenska regija (46 %), sledili sta spodnjeposavska (13 %) in savinjska regija (9 %). Tudi največji delež vrednosti vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja je prispevala osrednjeslovenska regija (32 %); sledili sta podravska (16 %) in savinjska regija (11 %).

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.