City of Helsinki

01/14/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/14/2021 01:22

Helsinkiläiset nauttivat Euroopan luotettavimmasta energian jakelusta

14.01.2021 09:14

Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen luotettavuus on Helsingissä ennätystasolla. Viime vuonna sähköt olivat pois keskimäärin 1,2 minuuttia per helsinkiläinen. Erinomainen luotettavuuslukema on Euroopan ennätys. Kaukolämpöverkossa vuotojen määrä vuonna 2020 oli myös ennätysalhainen. Siirtoverkkojen pitkäjänteinen kehittäminen tuo tulosta.
Helen Sähköverkko Oy:n ylläpitämä Helsingin sähköverkko on rikkonut luotettavuusennätyksiä aiemminkin, edellinen Euroopan ennätys, 1,5 minuuttia, on vuodelta 2019. Viime vuonna saavutettiin uusi ennätys, 1,2 minuuttia. Tämä taso tarkoittaa, että helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkönjakelun keskeytyksen kerran 25 vuodessa. Erinomainen sähkön jakelun luotettavuus on seurausta vuosien aikana tehdystä määrätietoisesta työstä.

Ikääntyvää sähköverkkoa on uusittu vuosittain suunnitelmallisesti, mikä pitää sähköverkon vikamäärät jo itsessään pienenä. Lisäksi 2010-luvulla on investoitu automaattisiin vianhallintalaitteisiin, joiden avulla iso osa maan alla kulkevien sähkökaapeleiden vioista saadaan korjattua ilman, että asiakkaat huomaavat mitään. Toinen iso syy luotettavuuden parantumiseen on automaation lisääminen sähköverkkoon. Automaation avulla mahdolliset sähkökatkoja aiheuttavat viat löydetään ja eristetään muusta verkosta nopeasti, ja sähköt voidaan palauttaa asiakkaille toista reittiä pitkin.
Helen Oy:n kaukolämpöverkoissa vuotojen määrät ovat vaihdelleet viimeisen kymmenen vuoden ajan 100-130 välillä. Viime vuoden vähäinen vuotomäärä, 82 kpl, on selkeä parannus aikaisempiin vuosiin. Omaisuudesta kertovan datan hyödyntämisellä kaukolämpöverkon investoinnit on saatu kohdistettua elinkaaren loppupäässä olevaan verkkoon ja mahdollisiin riskikohtiin. Ennakoivilla huoltotöillä saadaan mahdollisesti vikaantuvat paikat korjattua ennen kuin ne näkyvät asiakkaille käyttökatkoina.

Lisää aiheesta:

Helen sähköverkko