Ministry of Economy of the Republic of Latvia

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 02:21

Ašeradens iesniedz Saeimas Pieprasījuma komisijai pieprasīto dokumentāciju; informē par uzsāktajām pārbaudēm

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens šodien, 6.decembrī, piedalījās Saeimas Pieprasījuma komisijas sēdē, sniedza atbildes uz deputātu jautājumiem un iesniedza komisijai dokumentus sešās mapēs kopumā 1155 lapaspušu apmērā.

Ministrs šā gada 23. novembrī saņēma 12 Saeimas deputātu pieprasījumu, kas ietvēra septiņus jautājumus par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem, pieprasot izsniegt visus lēmumus un saraksti saistībā ar konkrētām septiņām elektrostacijām - SIA 'E Seda', SIA 'Elektro Rīdzene', SIA 'E Strenči', SIA 'Tektus', SIA 'Madonas EKO', SIA 'Briedis Būve' un SIA 'Rīgas Enerģijas'.

Ekonomikas ministrija (EM) apkopoja visu pieprasīto informāciju (dokumentu kopijas), kuru ministrs iesniedza Pieprasījumu komisijas Saeimas deputātiem:

  • lēmumus, ko EM pieņēmusi attiecībā uz šiem komersantiem par elektroenerģijas ražošanu un obligāto iepirkumu (77 lapas);
  • dokumentus, uz kuru pamata pieņemti lēmumi par iepriekš minētajiem komersantiem, un saraksti attiecībā uz šiem komersantiem (954 lapas);
  • informāciju par 32 komersantiem, kam izsniegti lēmumi par elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas atļauju derīguma termiņu pagarinājumu (32 lapas);
  • informāciju par 92 komersantiem, kam izsniegti lēmumi par atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai (92 lapas). Papildu ministrs uzsvēra, ka jaudu palielināšana nemaina komersantam piešķirto elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjomu.

Kā jau informēts, pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību MK noteikumu prasībām, Ekonomikas ministrija patlaban veic apjomīgu auditu sēriju, lai analizētu un vērtētu visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību un pieņemto lēmumu leģitimitāti. Kā minēts, pirmšķietami secināts, ka nav ievērota virkne spēkā esošu prasību, kas jāizpilda, lai pieslēgtu elektrostacijas sadales tīklam. Tomēr, lai pieņemtu tiesiski izsvērtus lēmumus, patlaban notiek šādas pārbaudes:

  1. EM veic pārbaudes 37 stacijās, kas ir uzsākušas darbību ar pazeminātu jaudu;
  2. SPRK un AS 'Sadales tīkls' veic pieslēguma izveidošanas kārtības auditu;
  3. EM strādā pie MK noteikumu grozījumiem, nosakot termiņu obligātā iepirkuma uzsākšanai, uzstādāmās jaudas minimālā sliekšņa noteikšanu, ražošanas kvotas ierobežojumus, kā arī paplašinot regulējumu staciju kontrolē;
  4. 2018.g. pirmajā pusgadā tiks īstenots vispusīgs OIK atļauju saņēmēju audits;
  5. Tiks īstenots arī neatkarīgs ministrijas faktiskās rīcības izvērtējums, kā arī sistēmas izvērtējums no ietekmes uz tautsaimniecību un izmaksu efektivitātes viedokļa.

Visu minēto pārbaužu rezultāti sniegs vispusīgu un neatkarīgu ekspertīzi, kas ļaus pieņemt tiesiskus lēmumus un pilnvērtīgi vērtēt visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību. Nepieciešamības gadījumā noteikti tiks piesaistītas arī tiesībsargājošās iestādes, kas jau šobrīd konkrētu gadījumu izpētē uz aizdomu pamata par krāpnieciskām darbībām ir piesaistītas.

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013193

[email protected]