UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 03:34

21/04/17 Campus - El SAF obre les portes del Campus esportiu d'estiu

21/04/2017

El campus d'estiu del SAF es dividirà en set torns setmanals que s'estendran entre el 22 de juny i el 8 de setembre. A més, durant el juliol, els participants es dividiran en tres grups diferents segons la seva edat i a cada torn s'aniran variant les activitats especials, com excursions i visites.

Durant aquesta edició del campus es programaran dues nits d'aventura, la nit del 28 al 29 de juny i del 12 al 13 de juliol. Aquesta activitat és opcional i els nens i les nenes participants es podran quedar a dormir a les instal·lacions del Servei d'Activitat Física on participaran en tot un seguit d'activitats dinamitzades pel professorat.

El període d'inscripció a través de la secretaria interactiva del SAF finalitza l'11 de juny.

Els preus bàsics oscil·len entre els 41 i els 265 euros, segons el grup d'edat del participant, si es queda a dinar, la durada del torn i el vincle del sol·licitant amb el SAF o la universitat. També hi ha un descompte per a germans i per inscripcions a més d'un torn que pot arribar fins el 10%.

L'horari habitual d'entrada al campus serà de 7.45 a 9 h al llarg de tot l'estiu. El de sortida variarà segons el torn i el règim triat.

Per aclarir qualsevol dubte i facilitar tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de l'activitat, l'organització ha convocat dues reunions. Tindran lloc a l'aula magna del SAF l'1 de juny, a les 14 h, per a persones inscrites en edicions anteriors, i el 2 de juny, també a les 14 h, per a aquells que hi participen per primera vegada.

Hi haurà la possibilitat de visitar les instal·lacions esportives durant el cap de setmana del 3 i del 4 de juny.

Més detalls dels torns, horaris, preus i activitats especials aquí.