Ministry of Energy of the Republic of Lithuania

04/21/2017 | News release | Distributed by Public on 04/21/2017 02:22

Patvirtintas priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimo Vilniaus mieste“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

2017 04 21

Energetikos ministro įsakymu buvo patvirtintas 'Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste' projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Energetikos ministras 2017-04-20 d. įsakymu Nr. 1-108 'Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 'Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas' 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės 'Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste' projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo' patvirtino Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste projektų finansavimo sąlygų aprašą.