Ljubljana Stock Exchange

12/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 12/05/2018 07:35

Obvestilo o dodelitvi statusa svetovalca za segment Progress na trgu SI ENTER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana je za potrebe delovanja MTF trga SI ENTER segmenta Progress - segmenta namenjenega izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetji z dnem 5. 12. 2018 podelila status Svetovalca naslednji družbi:

Vloga Svetovalca je priprava izdajatelja za funkcioniranje v segmentu Progress, priprava Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev izdajatelja v segment Progress in spremljanje izdajatelja po sprejemu njegovih vrednostnih papirjev v segment Progress v obdobju najmanj dveh let od dneva uvrstitve, da izdajatelj izpolnjuje obveznosti in pogoje, ki jih določajo Pravila SI ENTER in Pravila borze.

Register svetovalcev se nahaja na spletni strani Progress trga na naslovu: https://progress.market/index.php?id=5&L=2