Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Montenegro

08/29/2017 | News release | Distributed by Public on 08/29/2017 00:49

Oglas: Ekspert za razvoj klatera sa sjedištem u Bijelom Polju

Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP)

Objavljuje oglas za radno mjesto:
Ekspert za razvoj klastera sa sjedištem u Bijelom Polju

Zajam broj: 2000001842
Grant broj: 2000001841

Ovaj oglas prati proceduru navedenu u finalnom dizajnu projekta 'Razvoj klastera i transformacije ruralnih područja' od 12. januara 2017. godine.

Vlada Crne Gore je korisnik kredita u iznosu od EUR 3.880.000,00 od Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) kao i ASAP granta u iznosu od EUR 1.880.000,00 za finansiranje Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja.

Naziv radnog mjesta: Ekspert za razvoj klastera sa sjedištem u Bijelom Polju

Opis pozicije i ključne odgovornosti:
• U saradnji sa direktorom projekta, odgovoran je za implementaciju projektnih aktivnosti vezanih za razvoj klastera, kao i obuku osoblja i drugih partnera uključenih u implementaciju projekta u pogledu poslovnog planiranja, analiza investicija, kao i drugih oblasti koje vode jačanju klastera i klasterskih sistema;
• Uspostavljanje i održavanje bliske saradnje sa savjetodavnim službama u cilju podržavanja projektnih aktivnosti;
• Uključivanje relevantnih preduzetnika i poljoprivrednika u proces jačanja klastera i stvaranja dodatne vrijednosti proizvoda;
• Pružanje podrške savjetodavnim službama u uključivanje malih farmera u cjelokupni proces i sastanke o klasterima;
• Organizacija i vođenje sastanaka kojima će prisustvovati učesnici projekta sa ciljem stvaranja i jačanja klastera kao i sprovođenje svih dodatnih aktivnosti u vezi sa ovim dijelom projekta;
• Pružanje podrške farmerima, udruženjima i preduzećima u oblasti poljoprivrede u izradi biznis planova za dobijanje grantova, uspostavljanju međusobne saradnje i sl.;
• Osigurava da biznis planovi za dobijanje grantova ispunjavaju kriterijume iz oblasti klimatskih promjena;
• Identifikovanje ključnih oblasti za investicije, jačanje odnosa među akterima koji učestvuju u projektu;
• Prikupljanje i procjena biznis planova u oblasti različitih klastera;
• Jačanje povjerenja među akterima u okviru različitih klastera, kao i stvaranje dobre poslovne atmosfere;
• Pružanje podrške siromašnijim gazdinstvima pri razvoju prijedloga za dobre investicije;
• Osigurava usklađenost projektnih investicija sa nacionalnim zakonodavstvom u pogledu zaštite životne sredine i društvenog uticaja;
• Širenje znanja kroz sprovođenje različitih studija slučaja, kao i dokumentovanje naučenih lekcija kroz projektne aktivnosti;
• Redovno ažuriranje rezultata vezano za uključenost različitih gazdinstava u ovaj projekat;
• Identifikovanje uskih grla i pronalaženje adekvatnih rješenja za ista, i
• Sprovodi sve druge aktivnosti po nalogu direktora projekta.

Angažman će trajati godinu dana sa mogućnošću produžetka ugovora. Ekspert za razvoj klastera će raditi na projektu puno radno vrijeme (40 sati nedjeljno). Biće raspoređen u Bijelom Polju, zadužen za realizaciju projektnih aktivnosti u opštinama: Bijelo Polje, Berane, Petnjica i Mojkovac.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poziva sve zainteresovane kandidate da dostave svoju biografiju (CV) i druge dokaze o ispunjavanju navedenih kriterijuma na adresu Ministarstva: Rimski trg 46, 81000, Podgorica i/ili na e-mail [email protected] i to na crnogorskom i engleskom jeziku.
Kriterijumi za odabir su sljedeći:
- Minimum Bečelor diploma iz oblasti prirodnih, društvenih, humanističkih ili poljoprivrednih nauka;
- Minimum 5 godina iskustva:
o u oblasti razvoja lanaca vrijednosti (razvoj klastera) ili slično, i/ili
o u oblasti privatnog sektora u poljoprivredi sa naglaskom na rad sa malim poljoprivrednim proizvođačima, i/ili
o u oblasti bankarskog poslovanja kreditiranja malih i srednjih preduzeća;
- Iskustvo u oblasti biznisa i promovisanja investicija;
- Iskustvo u menadžmentu i analizi tržišta, pripremi predloga projekata, procjeni, monitoringu, evaluaciji i dr.;
- Znanje i iskustvo u izgradnji kapaciteta korisnika i vođenju konsultativnih sastanaka i obuka;
- Visok nivo personalnog integriteta i sposobnost posredovanja između poljoprivrednika, biznisa i ostalih korisnika;
- Izuzetne interpersonalne sposobnosti i kapacitet da radi kao dio tima;
- Poznavanje načina rada malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori;
- Prednost će imati kandidati sa iskustvom u oblasti poljoprivrede (stvaranje klastera) i razvoja tržišta;
- Iskustvo u analiziranju i jačanju lanca dodatne vrijednosti;
- Poznavanje rada na računaru;
- Odlično poznavanje crnogorskog i engleskog jezika (pisanje, čitanje, govor).

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će vršiti selekciju kandidata na osnovu priloženih biografija i intervjuisanja kandidata.

Prijave za oglas dostaviti najkasnije do utorka, 05.09.2017. godine. Prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.