Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

06/15/2017 | News release | Distributed by Public on 06/16/2017 00:02

R. Karoblis: „Esu tikras, kad 1940-ųjų birželis niekada nepasikartos: dar niekada Lietuva nebuvo tokia saugi ir niekada neturėjome tiek sąjungininkų“

Vaizdo medžiaga (aut. srž. sp. Lukas Tamošiūnas)

Birželio 14 d. Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų renginiuose, skirtuose tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti, Lietuvos gyventojų masinių žudynių ir trėmimo aukų pagerbimui, dalyvavo Krašto apsaugos sistemos vadovybė ir kariai.

'Išsivadavome iš okupacijos, tačiau didysis kaimynas ir toliau atvirai siekia įtakos mūsų valstybėje. Esu tikras, kad 1940-ųjų birželis niekada nepasikartos: dar niekada Lietuva nebuvo tokia saugi ir niekada neturėjo tiek sąjungininkų,' - sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Ministras R. Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, kiti Krašto apsaugos sistemos atstovai birželio 14 d. dalyvavo iškilmingame minėjime Seimo Kovo 11-osios Akto salėje ir Nepriklausomybės aikštėje vyksiančioje Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje. Jos metu pagerbiant okupacijų aukas, tragiškas netektis, visus, nebegrįžusius Tėvynėn, žuvusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, skambant Lietuvos kariuomenės orkestro atliekamam Lietuvos himnui, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai Valstybės vėliavą nuleido trečdalį stiebo.

Taip pat, visi žuvę už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę pagerbti visuotine tylos minute bei nuaidėjo trys pagarbos salvės Lietuvos okupacijos, trėmimų ir genocido aukų atminimui.

Vėliau, pagerbimo ceremonija persikėlė prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje, Vilniuje. Čia vyko ir 'Misija Sibiras' istorinės atminties akcija 'Ištark, išgirsk, išsaugok', kai nepertraukiamai skaitomos ištremtųjų pavardės, taip pat ir naktį iki birželio 15 d. 12 val.

Atminimo valanda vyko ir prie Naujosios Vilnios geležinkelio memorialo. Šv. Mišios už okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas buvo laikomos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 17.30 val.

Birželio 15 d. krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas dalyvavo pagerbimo ceremonijoje prie Lietuvos kariuomenės karių kapų memorialo žuvusiems už tėvynę Antakalnio kapinėse, padėjo gėlių. Čia 2015 m. birželio 15-ąją, lygiai prieš dvejus metus Antakalnio kapinių kalnelis pasipildė dar vienu paminklu, skirtu priminti gūdžiuosius Lietuvos okupacijos metus ir įprasminti visų žuvusiųjų ir nukankintų tolimose tremties vietose po tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimtųjų birželio penkioliktosios, dienos, kai sovietai okupavo Lietuvą, atminimą.

Taip pat birželio 15 d. vyko atminimo ceremonija 77-osioms Lietuvos okupacijos ir pirmosios sovietinės invazijos aukos - Ūtos pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko žūties atminimo pagerbimo Varėnos raj. Ūtos kaime. Čia aidėjo atminimo salvės, buvo padedamos gėlės, skaitiniais priminta prieš 77 metus šioje vietoje įvykusi tragedija. Taip pat finišavo estafetinio pagarbos bėgimo nuo valstybės sienos iki renginio vietos dalyviai (12, 5 km). Grojo Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų orkestras, koncertavo folkloro ansamblis.

1941 m. birželio 14 d.,3 val. ryto, sovietų represinės struktūros pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus į atokias šiaurines teritorijas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, per keletą dienų į gyvulinius vagonus buvo sugrūsta ir iš Tėvynės išvežta apie 18 tūkst. Lietuvos gyventojų. 1952 m. buvo vykdomi masiniai partizanų ir jų šeimų, rėmėjų trėmimai siekiant suduoti galutinį smūgį partizaniniam pasipriešinimui Lietuvoje.

Pagrindinis pirmojo trėmimo tikslas buvo akivaizdus - pašalinti iš Lietuvos gyventojus, pasižyminčius aktyvia tautine savimone. Tremtis neaplenkė nė vieno Lietuvos gyventojų sluoksnio, bet labiausiai nukentėjo inteligentija.

1940 m. birželio 15 d.Sovietų sąjunga okupavo Lietuvą - Okupacijos ir genocido diena. Sovietų okupacijos metu įkalinta ir ištremta 280 tūkstančių Lietuvos piliečių.

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimo renginiai vyks visoje Lietuvoje.

Lietuvos gyventojų netektys okupacijų metais:

1940 m. birželio 15 - 1941 m. birželio 22 dienomis:

Įkalinta, nužudyta ir ištremta 23 tūkstančiai Lietuvos gyventojų;

1944-1953 metais:

Suimta ir įkalinta 186 tūkstančiai Lietuvos žmonių;

Ištremta 118 tūkstančių;

Žuvo 20 500 partizanų ir jų rėmėjų;

Lageriuose ir kalėjimuose žuvo apie 25 tūkstančiai;

Tremtyje žuvo 28 tūkstančiai žmonių;

1954-1986 metais:

Suimta ir įkalinta dėl politinių motyvų tūkstantis žmonių;

Nacių Vokietijos okupacijos metais:1941 birželio 22-1944 metų liepą:

Įkalinta, išvežta į koncentracijos stovyklas - 29 tūkstančiai 500 žmonių;

Nužudyta 240 tūkstančių, iš jų apie 200 tūkstančių žydų tautybės žmonių;

Išvežta priverstiniams darbams į Vokietiją 60 tūkstančių žmonių;

1940-1941, 1944-1947 ir 1957-1960 metais buvo priversti išvykti ir repatrijuoti:

496 tūkstančiai lietuvių, lenkų, vokiečių ir Klaipėdos krašto žmonių.

1991 metais ginant Lietuvos nepriklausomybę žuvo:

Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto, Krakūnų, Medininkų pasienio postuose ir prie Aukščiausiosios Tarybos - 23 žmonės;

Sužeista ar kitaip nukentėjo 900 asmenų.

RENGINIŲ, SKIRTŲ GEDULO IR VILTIES, OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENŲ

TRAGIŠKOMS NETEKTIMS IR PASIPRIEŠINIMUI ATMINTI, PROGRAMA

Birželio 14 d., trečiadienis

10 val.

Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti, Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*

* Įėjimas su kvietimais

11.59 val.

Tylos minutė - pilietinė akcija okupacijos aukoms atminti

12 val.

Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje

12.30 val.

Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje, Vilniuje

13.15 val.

'Misijos Sibiras' istorinės atminties akcija 'Ištark, išgirsk, išsaugok' Aukų gatvėje, Vilniuje

Akcijos pabaiga - birželio 15 d. 10 val.

14 val.

Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo

16 val.

Atminimo valanda-koncertas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kieme, Vilniuje (Didžioji g. 17)

17.30 val.

Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 15 d., ketvirtadienis

9 val.

Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo žuvusiems už Tėvynę Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale Antakalnio kapinėse

11 val.

Šv. Mišios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

12.30 val.

Pirmosios sovietų okupacijos aukos pasieniečio Aleksandro Barausko atminimo pagerbimo ceremonija jo žūties vietoje Ūtos kaime, Varėnos rajone

Alfredo Pliadžio ir vyr. srž. sp. Luko Kalvaičio nuotraukos