Statistical Office of The Republic of Slovenia

02/27/2020 | Press release | Distributed by Public on 02/27/2020 05:01

V slovenskih klavnicah so v decembru 2019 pridobili okoli 4 % manj mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah pridobili v decembru 2019 manj mesa kot v novembru 2019
V slovenskih klavnicah so v decembru 2019 le prašičev in ovc zaklali več kot v novembru 2019. Drugih živali so zaklali manj, in sicer goved za okoli 15 % manj (ali približno 2.000 živali manj), konj za okoli 8 % manj (ali približno 10 živali manj) in perutnine za okoli 4 % manj (ali približno 124.000 živali manj). Prašičev so zaklali za okoli 18 % več (ali približno 4.000 živali več), ovc pa za okoli 17 % več kot v novembru 2019 (ali približno 200 živali več).

Mase trupov v decembru 2019 zaklanih živali so glede na november 2019 bolj ali manj sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanega goveda je bila za okoli 12 % manjša kot v prejšnjem mesecu (to je okoli 502.000 kg govejega mesa manj), masa konj za okoli 9 % (to je približno 3.000 kg konjskega mesa manj) in masa perutnine za okoli 3 % manj (to je približno 172.000 kg perutninskega mesa manj). Masa trupov zaklanih prašičev pa je bila večja za okoli 12 % (to je okoli 245.000 kg prašičjega mesa več) in masa zaklanih ovc za okoli 10 % (to je okoli 1.000 kg ovčjega mesa več).

V slovenskih klavnicah zaklali v decembru 2019 skoraj vseh vrst živali več kot v decembru 2018
Konj je bilo v decembru 2019 zaklanih za okoli 27 % več kot v decembru 2018, prašičev in perutnine za okoli 4 % več in goved za okoli 3 % več. Ovc pa so zaklali za okoli 10 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Spremembe v masi trupov v decembru 2019 zaklanih živali v primerjavi z decembrom 2018 so bolj ali manj sledile spremembam v številu zaklanih živali. Večje kot v istem mesecu prejšnjega leta so bile mase trupov skoraj vseh zaklanih vrst živali, in sicer konj za okoli 30 %, prašičev in perutnine za okoli 4 % in goved za okoli 3 %; masa trupov ovc je bila za približno 8 % manjša kot v decembru 2018.

Zakola uvoženih goved v decembru 2019 v slovenskih klavnicah nismo zaznali, prav tako ne zakola uvoženih prašičev in perutnine.