Ministry of Justice of the Republic of Latvia

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 02:41

Iespēja tiešraidē vērot starptautisko konferenci ,,Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi”

Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Justīcija attīstībai' (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros norisināsies tiesību zinātnieku un praktiķu starptautiskā konference ,,Civilprocess - Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi'.

Konference norisināsies divas dienas - no 2017.gada 7.decembra līdz 8.decembrim. 2017.gada 7.decembrī ar priekšlasījumiem pārrobežu un Vācijas civilprocesa jomā uzstāsies Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodibinājuma (IRZ) ieteiktie ārvalstu lektori. Savukārt 2017.gada 8.decembrī ar priekšlasījumiem uzstāsies Latvijas civilprocesuālās tiesību jomas eksperti un praktiķi.

Ņemot vērā, ka konferences rīkotāji šogad saņēmuši pārsteidzoši lielu pieteikumu skaitu, aicinām interesentus sekot līdzi konferences tiešraidei.

Tiešraides linki:

1.diena - https://www.youtube.com/watch?v=pPXU_r0-HpY

2.diena - https://www.youtube.com/watch?v=c7Jyoj5Bxtg

Papildus informējam, ka no konferences pirmās dienas translēs ,,B' sadaļu (sk. konferences programmā)..

Pielikumā - konferences programma.