Equinor ASA

07/16/2019 | Press release | Distributed by Public on 07/16/2019 04:18

Økt utvinning fra Gudrun-feltet

- Dette er et godt eksempel på hvordan vi sikrer langsiktig aktivitet på norsk sokkel. Ny forståelse av reservoaret og teknologiutvikling gjør det mulig å øke utvinningsgraden og verdiskapningen fra feltet samt forlenge levetiden til 2032, tre år ut over det som opprinnelig var planen i Plan for utbygging og drift (PUD), sier Marit Lunde som er produksjonsdirektør for Gudrun-feltet i Utvikling og Produksjon Norge.

Tiltakene som er iverksatt for å forlenge levetiden til feltet omtales som Gudrun fase 2.

PUD av Gudrun feltet ble godkjent av myndighetene i 2010 og produksjonen på feltet startet opp i 2014. 7 brønner er i produksjon på feltet i dag.

Gudrun er en lavbemannet plattform. For å kunne utføre modifikasjonsarbeidet offshore og få ferdigstilt arbeidet innen 2021, må vi benytte oss av riggen Rowan Stavanger når den ligger på feltet for å utføre allerede planlagt produksjonsboring sier Elseth. Riggen vil ha kapasitet til forpleining av personell for både bore- og installasjonsaktiviteter.

Kontrakt
Kontrakt for detaljprosjektering, fabrikasjon, installasjon og oppstart av vanninjeksjonsanlegget er inngått med serviceselskapet Aibel. Kontrakten har en verdi på 500 millioner NOK. Aibel har i tillegg blitt tildelt arbeid for oppkobling av andre oljebrønner på Gudrun-feltet i samme periode. Total kontraktsverdi for Aibel er på ca 600 millioner kroner. Hos Aibel vil prosjektet på topp engasjere rundt 160 personer fordelt på land og på installasjonen offshore.

Equinor og partnerne planlegger oppstart av vanninjeksjonsanlegget i løpet av 2021.