Prime Minister's Office of the Republic of Finland

11/12/2019 | Press release | Archived content

Pääministeri Marin EU-huippukokouksiin Brysseliin

Pääministeri Sanna Marin osallistuu Brysselissä 12. joulukuuta pidettävään Eurooppa-neuvostoon sekä 13. joulukuuta järjestettävään eurohuippukokoukseen sekä ilman Britanniaa kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon (artikla 50).

Eurooppa-neuvoston on tarkoitus viimeistellä ohjeistuksensa EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiasta, joka toimitetaan ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sihteeristölle vuoden 2020 alussa. EU-johtajat keskittyvät tavoitteeseen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi EU-johtajat keskustelevat monivuotisesta rahoituskehyksestä eli EU:n pitkän aikavälin budjetista vuosille 2021-2027. Keskustelun pohjana on esitys, jonka Suomi on laatinut Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana.

Eurohuippukokous käsittelee talous- ja rahaliiton syventämistä. Esillä on pankkiunionin loppuunsaattaminen, Euroopan vakausmekanismiin tehtävät muutokset sekä euroalueen talousarvioväline.

Ilman Britanniaa kokoontuva Eurooppa-neuvosto keskustelee perjantaina 13. joulukuuta, Britannian parlamenttivaalien jälkeisenä päivänä, valmistautumisesta EU:n ja Britannian tulevan suhteen neuvotteluihin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen on mukana pääministerin delegaatiossa.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias, p. 0295 160 995, erityisavustaja (mediasuhteet) Dimitri Qvintus, p. 050 574 0956 ja EU- ja kv-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia