AcadeMedia AB

02/27/2020 | News release | Distributed by Public on 02/27/2020 04:10

AcadeMedias riktlinjer om coronaviruset

Det nya coronaviruset (som nu kallas covid-19) har fått kraftig spridning i främst i Kina men också i flera andra länder, bland dem Italien och Iran. Vi har en hel del medarbetare och deltagare som varit och är i några av de länder där smittan spridits.

Nedanstående riktlinjer gäller samtliga förskolebarn, skolelever, vuxenstuderande och medarbetare på AcadeMedias skolor och verksamheter i Sverige. Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt enligt Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

1) Riktlinjer för hemvändande barn, elever och medarbetare från Kina

2) Riktlinjer för hemvändande barn, elever och medarbetare från Italien och Iran, samt övriga riskområden

3) Riktlinjer för resor arrangerade av AcadeMedia (praktikresor/APL för gymnasiet och studieresor utomlands för grundskolor och gymnasiet)

Riktlinjer för hemvändande elever och medarbetare från Kina

Alla förskolebarn, elever, vuxenstuderande och medarbetare som varit i Kina bör stanna hemma i 14 dagar efter hemkomst, alltså under inkubationstiden, innan de återvänder till våra verksamheter. Medarbetare är hemma med lön och ska om möjligt arbeta från hemmet.

Beslutet togs när Utrikesdepartementet ändrat sin reserekommendation och avrådde från icke nödvändiga resor till Kina med undantag för Hong-Kong och Macao. Regeln baseras både på UD:s rekommendationer och på att vi inom AcadeMedia alltid tillämpar försiktighetsprincipen.

Vårdnadshavare i gymnasieskola och myndiga elever ska kontakta skolan direkt vid hemkomst. Skolan kommer att ta fram individuella lösningar så att ingen elev förlorar undervisningstid på grund av detta.

Riktlinjer för hemvändande elever och medarbetare från Italien och Iran samt andra riskområden

De som kommer hem från dessa områden och inte visar symtom (luftvägssymtom eller influensa) kan komma till förskolan, skolan eller jobbet som vanligt. Man ska dock vara mycket vaksam på symtom och kontakta myndigheter direkt om de uppstår. Det ska göras per telefon, enklast är att ringa Vårdguiden på 1177. Skolan ska i dessa fall också informeras.

Om det gäller grund- eller gymnasieskola, kontakta alltid också elevhälsan.

Riktlinjer för planerade skolresor eller APL utomlands

Vår övergripande riktlinje är att vi följer UD:s reserekommendationer, med tillägg att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Det innebär i dagsläget (200226) följande:

1) Inga resor får göras till riskområden, alltså till de delar av länder som är direkt drabbade.

2) När det gäller resor för att göra praktik/APL i exempelvis Italien har vi individuella samtal med de elever som har praktikplatser där. Majoriteten är myndiga elever och vi avråder alla som känner minsta oro för att resa. Att inte åka på utlandspraktik får inga konsekvenser för utbildningen, eleverna får i dessa fall göra sin praktik hemma. Om UD ändrar sin rekommendation till ett visst land kommer vi omedelbart att ändra denna riktlinje. Vi står också i tät kontakt med samtliga mottagarorganisationer.

3) Skolresor utomlands avgörs från fall till fall i samråd med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Försikthetsprincipen ska tillämpas och även här får de som inte vill avstå.

När det gäller studieresor utomlands har vi valt att fortsätta planeringen för dessa resor som om vi skulle åka eftersom situationen ändras hela tiden. Resorna kan ställas in nära inpå avfärd vilket är betydligt enklare än att återuppta planeringen med en resa som ställts in.

Frågor besvaras av AcadeMedias Trygghetsdirektör Paula Hammerskog: [email protected]

Senast uppdaterad 26 feb 2020 kl 17.30

Relaterade länkar:

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten om antalet fall

UD´s reseinformation

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler