Prime Minister's Office of Iceland

08/17/2019 | Press release | Distributed by Public on 08/17/2019 04:20

Tækniframfarir nýtast menntakerfinu

Viðhorf skólafólks til nýjunga á menntasviði og hvaða þættir eru mikilvægastir fyrir framvindu náms og þekkingaruppbyggingu hér á landi eru kortlögð í könnun sem gerð var að frumkvæði Framtíðarseturs Íslands. Könnunin var gerð meðal kennara, skólastjórnenda á grunn- og framhaldsskólastigi og sveitastjórnarfólks og unnin í samvinnu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og KPMG. Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra fékk kynningu á niðurstöðum könnunarinnar frá forsvarsmönnum hennar:

'Þetta er fróðleg samantekt sem staðfestir margt sem við erum þegar farin að huga að, til dæmis í samhengi við betra samspil menntakerfisins og atvinnulífsins. Menntakerfið er hreyfiafl og þegar horft er til áhrifamestu breytingaaflann að mati svarenda í þessari könnun nefna flestir gagnrýna hugsun, sköpun, verkefnamiðað nám, hugverkavernd og faglega forystu. Þessir þættir koma meðal annars inn í nýja menntastefnu til ársins 2030,' segir mennta- og menningarmálaráðherra, 'Örar breytingar kalla á símenntun og öflugt þróunar- og nýsköpunarsamstarf en þegar má finna fjölmörg dæmi um spennandi verkefni á því sviði í íslenskum skólum.'