Danish Business Authority

09/13/2018 | Press release | Distributed by Public on 09/13/2018 17:22

Anbefalinger til nye regler for revisorers efteruddannelse

Nyhed13.09.2018

Emner: Liberale erhverv

Revisorrådet har netop afleveret sit indspil til ændring af reglerne om godkendte revisorers efteruddannelse. Rådet har fokus på omfang, former, fagområder og sanktioner.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Revisorrådets rapport om ændringer af reglerne om efteruddannelse for godkendte revisorer. Rapporten hedder 'Efteruddannelse af godkendte revisorer - evaluering af reglerne om efteruddannelse'.

Anbefalingerne fra rådet muliggør en mere fleksibel og målrettet efteruddannelse tilpasset den enkelte revisor. Rådet foreslår, at kravene til revisors efteruddannelse gøres forandringsparate, så de kan tilpasses revisors fremtidige kompetencer. Endvidere indeholder rapporten flere sanktionsmuligheder ved overtrædelse af efteruddannelseskravet end fratagelse af revisors godkendelse.

Revisorrådet er nedsat af Erhvervsstyrelsen og bistår bl.a. styrelsen i arbejdet med at administrere revisorlovgivningen. I sin rapport fremlægger rådet en række forslag og synspunkter om ændring af reglerne om efteruddannelse.

Revisorrådet har i sit indspil fokus på:

  • Omfang
  • Fagområder
  • Former
  • Sanktioner

Rapporten vil indgå som et vigtigt indspil ved udarbejdelsen af forslag til lovændringer om revisors efteruddannelse.