Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/10/2018 02:37

Izvoz in uvoz v maju 2018 višja kot v maju 2017

Izvoz in uvoz v maju 2018 višja kot v maju 2017

Izvoz v maju 2018 je znašal 2,6 milijarde EUR in je bil za 10,1 % višji kot izvoz v maju 2017, uvoz pa je znašal 2,7 milijarde EUR in je bil za 10,4 % višji od uvoza v maju 2017. Vrednost izvoza v maju 2018 je bila druga najvišja v tem letu (višja je bila dotlej le vrednost v marcu), vrednost uvoza pa je bila najvišja (ta je bila celo najvišja v zadnjih letih). Glede na mesečno povprečje izvoza in uvoza v letu 2017 je bil izvoz v maju 2018 višji za 12,3 %, uvoz pa za 15,6 %.

Pokritost uvoza z izvozom je bila v maju 2018 99,5-odstotna, primanjkljaj pa je znašal 13,7 milijona EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je bil predvsem posledica večjega uvoza iz držav, ki niso članice EU.

Blagovna menjava z državami članicami EU v maju 2018 višja kot v maju 2017

S trgovanjem z državami članicami EU je Slovenija v maju 2018 ustvarila 76,7 % vsega izvoza in 77,9 % vsega uvoza. Vrednost blaga, izvoženega v maju 2018 v države članice EU, je znašala 2,0 milijarde EUR, vrednost iz teh držav uvoženega blaga pa 2,1 milijarde EUR (primanjkljaj v trgovanju z državami članicami EU je znašal 41,1 milijona EUR). Izvoz v države članice EU je bil v maju 2018 v primerjavi z majem 2017 višji za 9,1 %, uvoz pa za 7,8 %.

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v maju 2018 izvozila v države, ki niso članice EU, je znašala 615,3 milijona EUR, vrednost iz teh držav uvoženega blaga pa 587,9 milijona EUR (to je bil najvišji uvoz iz držav, ki niso članice EU, v zadnjih letih). Presežek, ustvarjen pri trgovanju z omenjenimi državami v maju 2018, je znašal 27,4 milijona EUR. Izvoz v države nečlanice je bil v maju 2018 za 13,5 % višji kot v maju 2017, uvoz pa za 20,4 %.

Blagovna menjava v prvih petih mesecih 2018 višja kot v istem obdobju 2017

V prvih petih mesecih leta 2018 je Slovenija izvozila za 12,7 milijarde EUR blaga (to je za 11,0 % več kot v istem obdobju leta 2017), uvozila pa je za 12,4 milijarde EUR blaga (to je za 10,8 % več kot v istem obdobju leta 2017). Presežek v blagovni menjavi s tujino za prvih pet mesecev leta 2018 je znašal 256,7 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila v tem obdobju 102,1-odstotna.