Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

11/13/2017 | News release | Distributed by Public on 11/13/2017 06:28

Reagavimo į orlaivius prie Baltijos valstybių sienų duomenys: 2017 11 06 – 2017 11 12

Lapkričio 6- 12 dienomis NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių.

Lapkričio 8 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo orlaivius: vieną orlaivį IL-22 ir du orlaivius SU-35, skridusius iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be skrydžio plano, be atsakiklio, radijo ryšį palaikė su regioniniu skryčių valdymo centru; du orlaiviai SU-35, lydėję IL-22 grįžo į žemyninę dalį. Palydą tęsė du SU-27, atskridę pasitikti IL-22 iš Kaliningrado srities. Abu orlaiviai SU-27 skrido be skrydžio plano, be atsakiklio, radijo ryšio regioniniu skydžių valdymo centru nepalaikė.

Lapkričio 8 d. NATO naikintuvai kilo atpažinti ir palydėti orlaivį AN-26, skridusį iš Kaliningrado srities į žemyninę dalį. Orlaivis skrido be atsakiklio, skrydžio planą turėjo, radijo ryšį su regioniniu skryčių valdymo centru palaikė.

Lapkričio 9 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo orlaivį IL-22, skridusį iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį ir jį iki pusiaukelės lydėjusius du SU-27, likusią kelio dalį orlaivį Il-22 lydėjo kiti du orlaiviai SU-27, atskridę iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies. Visi orlaiviai skrido be skrydžio planų, be atsakiklių, radijo ryšį palaikė su regioniniu skryčių valdymo centru tik orlaivis IL-22.

Lapkričio 11 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo du orlaivius SU-27, kurie lydėjo IL-76, skridusį iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis IL-76 skrido su atsakikliu ir skrydžio planu, palaikė radijo ryšį su regioniniu skryčių valdymo centru. Abu SU-27 neturėjo skrydžio plano, radijo ryšio nepalaikė, skrido be atsakiklių.

Lapkričio 11 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo orlaivį AN-26, skridusį iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be atsakiklio, skrydžio planą turėjo, radijo ryšį su regioniniu skryčių valdymo centru palaikė.

Lapkričio 12 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo du orlaivius SU-27, kurie lydėjo IL-76 iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaivis IL-76 skrido su atsakikliu ir skrydžio planu, palaikė radijo ryšį su regioniniu skryčių valdymo centru. Orlaiviai SU-27 skrydžio planų nebuvo pateikę, radijo ryšio nepalaikė, skrido be atsakiklių. AN-26 skrido su skrydžio planu, be atsakiklio, radijo ryšį palaikė su regioniniu skryčių valdymo centru.

Asociatyvi nuotrauka: Filip Modrzejewski