Klaipedos Nafta AB

04/08/2021 | Press release | Distributed by Public on 04/08/2021 04:43

KN skelbia rinkos konsultaciją dėl SGD laivo-saugyklos įsigijimo

Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė KN (AB 'Klaipėdos nafta') skelbia konsultaciją su rinkos dalyviais dėl Klaipėdos SGD terminalo laivo-saugyklos su išdujinimo įrenginiu pirkimo. Ši konsultacija yra laivo-saugyklos pirkimo proceso dalis, kurios metu siekiama supažindinti rinkos dalyvius su būsimuoju pirkimu ir sulaukti rinkos dalyvių, galinčių pasiūlyti potencialų sprendinį, pastabų bei komentarų pateiktiems pirkimo dokumentų projektams. Laivo-saugyklos su išdujinimo įrenginiu pirkimas numatomas šių metų antroje pusėje.

Pagal 2018 m. priimtą įstatymą KN privalo užtikrinti SGD terminalo veiklą bent iki 2044 m. Šis įstatymas įpareigoja KN įsigyti ir nuosavybės teise valdyti laivą-saugyklą su išdujinimo įrenginiu, pasirinkus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą iki 2024 m. pabaigos.

'Klaipėdos SGD terminalas įtvirtino šalies energetinę nepriklausomybę ir atvėrė prieigą prie pasaulinės gamtinių dujų rinkos, pasitarnavo kaip gamtinių dujų kainų spaudimo įrankis regione. Todėl svarbu ir toliau užtikrinti gamtinių dujų importo šaltinių alternatyvą, išlaikyti energetinį saugumą ir nepriklausomumą. Gamtinių dujų vartojimo tendencijos, įvertinant tiek gamtinių dujų kaip energetinio ištekliaus potencialą, tiek ir regioninio gamtinių dujų tinklo plėtrą, rodo, jog Klaipėdos SGD terminalas ateityje atliks svarbų vaidmenį užtikrinant konkurencingą, ilgalaikį ir saugų SGD tiekimą Lietuvai bei regionui, taip pat plėtojant mažos apimties SGD prekybą ir transportavimą jūriniu bei kelių transportu ir taip prisidedant prie žaliosios ekonomikos tikslų', - teigia Energetikos ministras Dainius Kreivys.

Klaipėdos SGD terminalas veikia nuo 2014 metų. Terminalo laivas-saugykla su išdujinimo įrenginiu yra KN išsinuomotas iš Norvegijos kapitalo bendrovės 'Höegh' 10-čiai metų su išpirkimo (opciono) galimybe.

Įgyvendindama valstybės pavestus uždavinius KN laivo-saugyklos su išdujinimo įrenginiu pirkimo procesą planuoja pradėti antrąjį šių metų pusmetį. Pirkimo proceso metu gautas geriausias pasiūlymas pagal nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus bus lyginamas su dabartiniu sprendiniu. Laivui-saugyklai su išdujinimo įrenginiu įsigyti yra užsitikrintas finansavimo mechanizmas, kuriam pritaria Europos Komisija.

Pasak Dariaus Šilenskio, KN generalinio direktoriaus, rinkos konsultacija skelbiama tam, kad rinkos dalyviai, galintys potencialiai pasiūlyti bendrovei įsigyti laivą-saugyklą su išdujinimo įrenginiu, pateiktų pastabas ir komentarus pirkimo dokumentų projektams, kurie dar galės būti koreguojami iki paskelbiant pirkimo pradžią.

'Prieš skelbdami rinkos konsultaciją, pasitelkę išorinius ekspertus, atlikome tyrimą, kurio metu pavyko apsibrėžti tam tikrus būsimojo pirkimo technologinius ir komercinius rėmus. Remiantis šio tyrimo metu surinkta informacija, rinkos konsultacijai teikiame galimus laivo-saugyklos su išdujinimo įrenginiu techninius parametrus, informaciją apie jo suderinamumą su dabartine infrastruktūra - krantine ir dujotiekiu - bei kitas svarbias detales, tam, kad užtikrintume visapusišką pirkimo proceso skaidrumą ir paskatintume galimų tiekėjų aktyvumą. Užbaigus laivo-saugyklos pasirinkimo procesą, atskirai bus sprendžiamas jos valdymo klausimas: su išorinių ekspertų pagalba ir bendradarbiaudami su Lietuvos institucijomis siekiame išsiaiškinti, koks valdymo modelis būtų optimalus', - akcentuoja KN vadovas.

Rinkos konsultacijos metu indikacijų pirkimo dokumentų projektams iš rinkos laukiama iki gegužės 3 dienos (2021). Po rinkos konsultacijos, atsižvelgiant į jos metu gautą informaciją, bus priimtas sprendimas dėl tolimesnių laivo įsigijimo proceso žingsnių.