Ljubljana Stock Exchange

12/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 12/05/2018 04:59

SID banka izdala zeleno obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih v zaprtem krogu vlagateljev

SID banka, d. d., Ljubljana

SID banka izdala zeleno obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih v zaprtem krogu vlagateljev

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je dne 4. decembra 2018 na mednarodnih kapitalskih trgih izdala zeleno obveznico z ročnostjo 5 let, v nominalnem znesku 75.000.000,00 EUR.

Osnovne značilnosti obveznice:

Izdajatelj: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Bonitetna ocena izdajatelja: A+, pozitivni obeti (S&P)
Poroštvo: Republika Slovenija na podlagi Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki s spremembami in dopolnitvami (ZSIRB)
Bonitetna ocena poroka: Baa1 (Moody's) / A+ (S&P) / A- (Fitch)
Nominalni znesek: 75.000.000,00 EUR
Poraba sredstev od izdaje: financiranje projektov iz upravičenih kategorij v skladu z Green Bond Principles 2018
Datum izdaje: 4. december 2018
Datum poravnave: 12. december 2018
Datum zapadlosti: 12. december 2023
Kupon (fiksen, letni): 0,50%
Štetje dni: Act/Act (ICMA)
Cena: 99,843%
Donos: 0,532%
Pribitek nad srednjo ceno obrestne zamenjave: +26 b.t.
Denominacija: 100.000 EUR + 1.000 EUR
Dokumentacija: Terms and Conditions
Pravo: angleško pravo
Kotacija: 3. trg Dunajske borze
Organizator izdaje: UniCredit Bank AG

Povezava: Investitorji | SID banka