Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

10/17/2021 | Press release | Distributed by Public on 10/17/2021 11:47

San Maríno - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

17.10.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | San Maríno

Aktualizované: 17/10/2021

Podmienky vstupu a tranzitu

Vstup do San Marína je okrem sanmarinského zákona č. 118 o vstupe a pobyte cudzincov podmienený aj možnosťou vstupu do Talianska.

Všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do San Marína zo zahraničia, sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín (výnimku majú deti do 10 rokov) alebo potvrdením o očkovaní proti COVID-19.

Ďalšou možnosťou je predloženie potvrdenie o prítomnosti protilátok, ktorých hodnota musí presahovať 50 (potvrdenie musí byť vystavené s dátumom po 1. apríli 2021 a najskôr 40. deň po prvej dávke vakcíny) alebo dokladu potvrdzujúceho uzdravenie z ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Výnimku majú osoby prichádzajúce z Talianska a Vatikánu, pokiaľ sa nezdržiavali v inom štáte za posledných 14 dní.

Opatrenia v krajine

Rúška nie sú povinné ani vo vonkajších a ani v uzatvorených priestoroch, ale sú odporúčané.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR