Results

NHO - Confederation of Norwegian Enterprise

05/16/2018 | News release | Distributed by Public on 05/16/2018 00:24

Stortinget sier ja til personvernlov

I tillegg kommer det en del egne regler som kun gjelder for Norge. Saken skal formelt behandles i Stortinget 22. mai.

Loven vil ikke gjelde i Norge 25. mai 2018, som i EU-landene. Justisdepartementet skriver i en melding at det tidligst vil skje i juli. Inntil det skjer, gjelder personopplysningsloven fra 2000.

I innstillingen fra justiskomiteen heter det at regjeringen må følge opp det behovet SMB har for veiledning om de nye reglene. Akkurat dette påpekte NHO da vi møtte komiteen om denne saken.

Størstedelen av reglene har allerede gjeldt siden 2001. Blant endringene nå er at det blir slutt på meldeplikter og konsesjonssøknader til Datatilsynet. Det vil ikke være straffbart å bryte de nye reglene - sanksjon vil i stedet være overtredelsesgebyr, som Datatilsynet kan ilegge.

De nye reglene har flere formål. De skal blant annet gi et ensartet personvern uavhengig av hvilket land man er i. De skal også fjerne unødvendige hindringer for at bedrifter kan utveksle opplysninger over landegrenser.

NHOs nettsider har vi lagt ut en del informasjon om de nye reglene. NHO-medlemmer har også tilgang til et eget personverktøy der. Også Datatilsynet gir informasjon på side nettsider.