Statistical Office of The Republic of Slovenia

01/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/10/2018 03:35

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2017 na mesečni ravni višja za 0,7 %

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2017 višja tako na mesečni kot na letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v novembru 2017 na mesečni ravni višja za 0,7 %, na letni ravni pa za 9,9 %. Na mesečni ravni se je zvišala le v predelovalnih dejavnostih (za 1,2 %); v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je znižala (za 4,0 % oz za 2,8 %).
Glede na povprečje leta 2010 je bila vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2017 višja za 28,5 %. V daljšem obdobju se je najizraziteje povečala vrednost proizvodnje visoko tehnološko zahtevnih proizvodov; v novembru 2017 je bila glede na povprečje leta 2010 višja za 73,6 %.

Gibanje vrednosti prihodka od prodaje v novembru 2017 podobno gibanju vrednosti industrijske proizvodnje v tem mesecu

Prihodek od prodaje v industriji se je v novembru 2017 glede na oktober 2017 zvišal za 0,6 %, glede na november 2016 pa za 13,4 %.
V obdobju od januarja do novembra 2017 so industrijska podjetja ustvarila za 9,3 % višji prihodek kot v istem obdobju prejšnjega leta. Z vidika namenskih skupin so prihodki najbolj narasli v proizvodnji proizvodov za investicije (za 17,4 %).

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v novembru 2017 višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v novembru 2017 na mesečni ravni zvišala za 1,0 %; za toliko se je zvišala tudi v predelovalnih dejavnostih, v rudarstvu pa se je znižala za 23,7 %.
Na letni ravni se je vrednost zalog zvišala za 5,2 %, glede na povprečje leta 2010 pa za 20,6 %.

Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za november 2017 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 15. januarja 2017.