Results

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

11/23/2020 | Press release | Distributed by Public on 11/23/2020 06:18

Lucrări de construcţii executate în ianuarie-septembrie 2020

Lucrări de construcţii executate în ianuarie-septembrie 20201

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2020 valoarea lucrărilor de construcții realizate de întreprinderile de construcții a constituit 8,0 miliarde lei, cu 3,8% mai mult în prețuri comparabile față de ianuarie-septembrie 2019.

Tabelul 1. Volumul lucrărilor de construcții executate în ianuarie-septembrie 2020

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie
2019

total

Volumul lucrărilor de construcţii - total

8 045,9

103,8

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

4 045,4

99,5

50,3

1 873,3

102,3

23,3

1 980,4

116,6

24,6

146,8

93,7

1,8

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

2 228,2

105,1

27,7

clădiri nerezidenţiale

1 936,8

88,3

24,1

construcţii inginereşti

3 734,1

113,8

46,4

alte lucrări

146,8

93,7

1,8

Pe elemente de structură a lucrărilor executate, în ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 a crescut volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 16,6% și volumul lucrărilor de reparații capitale cu 2,3%. Totodată, volumul lucrărilor de construcții noi s-a diminuat față de ianuarie-septembrie 2019 cu 0,5%.

Pe obiecte de construcții, în ianuarie-septembrie 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a crescut volumul lucrărilor executate la construcțiile inginerești cu 13,8% și la clădirile rezidenţiale cu 5,1%. Scădere au înregistrat lucrările de construcţii executate la clădirile nerezidențiale - cu 11,7%.

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun.Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului 'Lucrări de construcții' în unele state ale lumii:

Eurostat:

Persoana de contact:

Tatiana Taievorbă

şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor

Tel. 067 770 086