Results

Petroleum Safety Authority Norway

12/08/2021 | Press release | Distributed by Public on 12/08/2021 13:02

Equinor - samtykke til forlenga drift av Sigyn

Equinor - samtykke til forlenga drift av Sigyn

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Equinor Energy AS (Equinor) samtykke til forlenga drift av Sigynfeltet.

Publisert: 8. desember 2021
  • Levetid

Samtykke for drift av Sigynfeltet går ut 31. desember 2022.

Ptil har no gitt samtykke til forlenga drift av Sigyn fram til 31. desember 2032.

Sigyn

Sigynfeltet ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, tolv kilometer søraust for Sleipner Øst. Havdjupna i området er 70 meter. Sigyn blei påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2001. Feltet er bygt ut med ei havbotnramme kopla til Sleipner Øst. Produksjonen starta i 2002.

Kjelde: norskpetroleum.no

Kontakt

Pressekontakt