Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

10/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 10/11/2018 09:58

11.10.2018 | Turkcell Vakfı kuruluşu hakkında

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı

: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Adresi

: Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark,

Maltepe, İstanbul

Telefon ve Faks No.

: Tel: (212) 313 1000

Fax: (216) 504 4058

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su

: Tel: (212) 313 1888

Fax: (216) 504 4058

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan

Açıklamanın Tarihi

: 28.03.2018, 28.05.2018, 17.07.2018

Konu

: Turkcell Vakfı kuruluşu hakkında

Borsa İstanbul Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

En son 17.07.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Turkcell Vakfı'nın kuruluşunun tescil işlemleri devam etmektedir. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi kapsamında yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.