Ajuntament de Badalona

01/12/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/12/2018 05:20

El Consell Econòmic i Social de Badalona presenta una proposta de transformació dels polígons industrials de la ciutat

L'objectiu és evitar la pèrdua d'indústria, atraure noves inversions i millorar la competitivitat de les empreses ja ubicades als polígons

El CESB aprova també la creació d'una comissió per implementar un sistema de contractació pública responsable

El Consell Econòmic i Social de Badalona (CESB) ha presentat durant la sessió ordinària celebrada aquest dijous a la sala de premsa de l'edifici de El Viver una proposta de transformació dels polígons industrials de la ciutat que inclou les línies generals per a la modernització dels polígons Sud i Nord. Aquesta evolució permetria evitar la pèrdua d'indústria, atraure noves inversions i millorar la competitivitat de les empreses ja ubicades als polígons.

Durant la sessió també s'ha aprovat la creació d'una comissió per implementar a Badalona un sistema de contractació pública responsable que vetlli, entre altres coses, per assegurar unes bones condicions laborals i salarials als treballadors i treballadores i per promoure la igualtat de gènere.

Cap a un nou model d'espais d'activitat econòmica

Els significatius canvis en les formes de producció que han experimentat en els darrers anys les empreses obliguen a les ciutats a replantejar els seus espais industrials i treballar per assolir la transformació d'aquests en espais d'activitat econòmica de natura més diversa. En aquest sentit, els polígons Nord i Sud de Badalona poden ser la base d'un procés de transformació de la ciutat cap a un model que faci compatible les activitats productives pròpies del segle XXI amb un sòl residencial i de serveis que estigui dotat d'uns espais públics integrats i compactes.

L'adaptació de Badalona a un nou model de ciutat és possible gràcies al potencial que té, a nivell urbanístic, el seu sòl industrial, tant per la seva situació dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com per la ubicació d'aquest sòl dins del municipi. De fet, la proximitat dels polígons Nord i Sud a la trama urbana de la ciutat i, per tant, al sistema educatiu i als equipaments socials i culturals, en la majoria de casos de barris més degradats com són Sant Roc i Gorg, permet el desenvolupament d'un projecte d'integració i transformació social d'aquests vinculat a la dinàmica productiva que es desenvolupa a les zones industrials de la ciutat. Per aquests motius, Badalona no pot deixar perdre l'oportunitat de desenvolupar un projecte de transformació dels polígons industrials de la ciutat que en defineixi la transformació urbanística, l'estratègia econòmica i social a mitjà termini i el pla d'acció per als 10 anys vinents.

La transformació dels espais d'activitat econòmica de Badalona permetria evitar la pèrdua d'indústria, atraure inversió i empreses de més valor afegit lligades als sectors tecnològics, millorar la competitivitat de les empreses ja ubicades, integrar els polígons amb la trama urbana de la ciutat i coordinar els mòduls de formació professional dels instituts i escoles, principalment dels barris confrontants, amb la demanda empresarial dels polígons.

Implementar una contractació pública municipal responsable

La sessió ordinària del Consell Econòmic i Social de Badalona ha servit també per aprovar la creació de la comissió que ha d'engegar un model de contractació pública responsable que supediti les contractacions municipals al compliment de determinades clàusules socials, mediambientals i d'igualtat de gènere. Aquesta comissió estarà supervisada pel CESB, de manera que la contractació municipal estigui basada integri les propostes dels agents econòmics implicats en aquest procés.

Amb la creació d'aquesta comissió, l'Ajuntament de Badalona es compromet a implementar un sistema de contractació pública que vetlli per unes bones condicions laborals i salarials, que cerqui la igualtat de gènere, que integri als col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, que prohibeixi la contractació d'empreses que evadeixin impostos a paradisos fiscals o que es prioritzi la compra de materials ecològics i reutilitzables, entre d'altres.

Un òrgan de participació democràtica

El Consell Econòmic i Social de Badalona va iniciar els seus treballs el passat mes de juliol i va néixer per ser l'òrgan a través del qual s'instrumenta la participació democràtica dels agents socials, les entitats ciutadanes i del mateix Ajuntament en totes aquelles matèries i assumptes que incideixen en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat.

El 2n tinent d'alcaldia i regidor de l'Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, ha explicat que l'objectiu del CESB és 'dotar del màxim consens polític i social a les decisions del consistori per tal d'assegurar que les polítiques que s'apliquen són sostingudes en el temps i no només segueixen la voluntat del govern municipal'. En aquest sentit, Mañas ha destacat que 'la prova que l'òrgan funciona és la proposta de transformació urbanística que s'ha presentat, que permetrà transformar els polígons propis del segle XX en espais d'activitat econòmica del segle XXI treballant, sobretot, amb les indústries metal·lúrgiques i químiques, que ja tenen molta força a la ciutat, i també amb la indústria cultural'.

Badalona, 12 de gener de 2018