Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway

04/08/2021 | Press release | Distributed by Public on 04/08/2021 05:29

- Vi trenger ungt lederskap

Ungdom har blitt spesielt hardt rammet av covid-19-pandemien, understreker utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og ungdomsdelegatene fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i en felles uttalelse før årets Ecosoc ungdomsforum.

- Unge over hele verden har blitt hardt rammet av covid-19-pandemien. De har måttet tilpasse seg nye utfordringer knyttet til helse, utdanning, jobb, isolasjon og fremveksten av konflikt. Samtidig er de svært underrepresentert i politiske beslutningsprosesser som angår dem. Pandemien har vist oss at vi trenger ungt lederskap mer enn noen gang, sier utviklingsminister Ulstein.

Utviklingsministeren deltar denne uken på årets virtuelle utgave av FNs økonomiske og sosiale råds (Ecosoc) ungdomsforum. Tema for årets forum er konsekvensene covid-19-pandemien har for gjennomføringen av flere av bærekraftsmålene. Ulstein holder innlegg om Norges innsats for gjennomføringen av bærekraftsmål 16 for unge (fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner).

Med i delegasjonen har utviklingsministeren med seg LNU sine ungdomsdelegater på menneskerettigheter, klima og global helse, Sandra Skiaker, Ane Serreli og Merete Lan Olsen.

Skiaker vil på vegne av ungdomsdelegatene tale under samme tematiske sesjon som Ulstein.

- Mange unge har mistet verdifulle muligheter til utdanning og karriere som følge av pandemien. I tillegg har unge mistet sitt sosiale liv. Å ikke møte venner, innebærer også å miste en viktig arena for meningsdannelse, diskusjoner og kritisk tenkning. Konsekvensene av dette må vi ta seriøst. Derfor ser jeg frem til å tale om viktigheten av å inkludere unge under årets forum, sier Skiaker.

Delegat for global helse, Merete Lan Olsen, sier seg enig i viktigheten av å inkludere unge.

- Med tanke på at halvparten av verdens befolkning er under 30 år, så er det viktigere enn noensinne at vi blir inkludert i meningsfulle diskusjoner og politiske avgjørelser. Det er også nødvendig at vi under årets forum diskuterer vaksinenasjonalisme som kun vil forlenge og forverre pandemien. Etisk riktig fordeling av vaksinen globalt vil være avgjørende for å forhindre at dem som er hardest rammet ikke må lide enda større konsekvenser. Ingen er trygge før alle er trygge, sier hun.

Delegat for klima, Ane Serreli, understreker at klima må få en sentral del i gjenoppbyggingen etter covid-19-pandemien.

- En rettferdig gjenoppbygging av samfunnet, der mennesker, natur og miljø står i sentrum, vil være avgjørende. Derfor vil vi under ungdomsforum oppfordre verdens ledere til å styrke sine nasjonale bidrag (NDCer), og samtidig fokusere større deler av klimafinansiering til tilpasning. Tiden er ikke lenger på vår side, la oss sørge for at ord blir til handling, sier hun.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, [email protected], mob.:(+47) 93 23 18 83