Latvia University of Agriculture

09/17/2019 | News release | Distributed by Public on 09/17/2019 01:19

Lepojamies! VBF docentei Silvijai Rubenei piešķirta Latvijas Ainavu arhitektūras balva

13. septembrī tika piešķirtas Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019, kurā sumināti nozares labākie profesionāļi un viņu veikums. Viena balvām par radošā mūža ieguldījumu nonāca izcilas personības, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes docentes Silvijas Rubenes rokās.

Silvija Rubene ir ilggadēja LLU docente, kas šobrīd strādā Ainavu arhitektūras un plānošanas katedrā. Kā minēts konkursa pietiekumā, viņas pētnieciskās intereses pēdējos 25 gados saistītas ar ainavu arhitektūras zinātni un ilgtspējīgas vides saglabāšanu, veidošanu un aizsargāšanu. Ainavu arhitektūras zinātnē padziļināti pētījumi saistās ar kultūrvēsturisko ainavu, galvenokārt vēsturiskajiem parkiem un dārziem.

Pētījumu virziens par ilgtspējīgas vides saglabāšanu, attīstīšanu un aizsargāšanu saistīts galvenokārt ar izglītojošām publikācijām dažādos žurnālos un lekcijām semināros, e-vidē gan studentiem, gan plānošanas reģionu speciālistiem. Galvenais uzsvars šajos darbos ir uz to, kā ar ainavu arhitektūras līdzekļiem veidot vidi ekoloģiski un estētiski pievilcīgu, kā cīnīties pret piesārņojumu, troksni, kā mazināt globālo sasilšanu. Praktiski izglītojošās publikācijas par vides estētisko un ekoloģisko kvalitāti radītas sadarbībā ar 'Lauku Avīzes' tematiskajiem izdevumiem, žurnālu 'Dārzs un Drava' un citiem izdevumiem.

Latvijas Ainavu arhitektūras balva ir ainavu arhitektūras labāko sasniegumu skate. Tās mērķis ir veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu sastāvdaļu un cilvēkvides koprades produktu. Balva tiek pasniegta vairākās nominācijās: ārtelpa, procesi un personības.