Bank of Slovenia

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:56

NSP_2017_006

NSP/2017/006

TIPS

TARGET Instant Payments Settlement

Sašo Črnugelj, Banka Slovenije

7. seja Nacionalnega sveta za plačila

20. april 2017

Takojšnja plačila so elektronska plačila malih vrednosti, ki so na voljo neprestano (24/7/365) in so običajno sinonim "real-time" ali "near real-time" plačilom. Gre za skupno poimenovanje plačil, pri katerih se takoj ali skoraj takoj po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika izvrši tudi odobritev računa prejemnika plačila oziroma je slednjemu znesek plačila dan na razpolago. Vir: E-novice NSP; Avgust 2016

Ena večjih inovacij v zadnjih več desetletjih

1970

1990 2005

2016

 • EPC je v novembru 2016 pripravil shemo SCTinst

  • V veljavo bo stopila v novembru 2017

  • Zahteva po dosegljivosti

   • V vlogi PPS prejemnika plačila

   • Posamezen PPS bo moral omogočiti izmenjavo takojšnjih plačil s katerim koli

    drugim PPS, ki je tudi pristopil k shemi SCTinst

 • Pri zagotavljanju dosegljivosti je ključna vloga plačilnih infrastruktur

 • Klirinške hiše (ACH) v okviru

  EACHA

  • Dosegljivost se zagotovi preko povezav med ACH

  • Vsaka ACH se poveže z vsemi

   drugimi ACH

 • EBA Clearing

  • Vsi PPS so bodisi neposredni bodisi posredni udeleženci

  • Možnost povezovanja z drugimi ACH, vendar ne nujno na isti način kot v okviru EACHA

 • TIPS (Evrosistem)

  • Od septembra 2016 poteka raziskovalna faza

  • Odločitev o zagonu/opustitvi projekta bo predvidoma sprejeta v juniju 2017

…ACH X