Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

10/11/2017 | News release | Distributed by Public on 10/11/2017 00:40

Lietuvos kariuomenės ginkluotės kontrolės inspektoriai lankysis Baltarusijos kariniame vienete

Spalio 11 d. Lietuvos kariuomenės ginkluotės kontrolės inspektorių grupė, vadovaudamasi Lietuvos ir Baltarusijos dvišaliu susitarimu, atliks Baltarusijos karinio dalinio vertinamąjį vizitą pagal 2011 m. Vienos dokumentą. Lietuvos kariniai inspektoriai lankysis Baltarusijos kariuomenės 19-oje atskirojoje mechanizuotoje brigadoje, dislokuotoje Zaslonove.

Lietuvos kariuomenės atstovai vertinamojo vizito Zaslonove metu turės galimybę susipažinti su brigados struktūra, gauti informaciją apie dalinyje tarnaujančio personalo skaičių, turimų pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų tipus bei skaičių, apžiūrėti jų pavyzdžius. Lankydamiesi 19-osios brigados padaliniuose ir bendraudami su ten tarnaujančiu personalu, Lietuvos inspektoriai taip pat galės stebėti karinio vieneto kasdieninę veiklą.

2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, taip pat iš anksto informuoti apie planuojamą karinę veiklą. Valstybės įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą skaičių kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų ir vizitų į karinius dalinius.

Lietuvos karinių inspektorių vizitas atliekamas vadovaujantis Lietuvos ir Baltarusijos dvišaliu susitarimu 'Dėl papildomų pasitikėjimą ir saugumą stiprinančių priemonių', kuris numato, kad abi šalys kasmet keisis papildoma karine informacija nustatytu formatu ir turės galimybę atlikti pasirinktinai vieno kaimyninės šalies karinio dalinio vertinamąjį vizitą.

Vadovaudamiesi 2011 m. Vienos dokumento nuostatomis ir vertinamojo vizito metu gauta informacija, Lietuvos ginkluotės kontrolės inspektoriai parengs ir išplatins ESBO šalims ataskaitą, kurioje pateiks tarptautinių sutarčių ginkluotės kontrolės srityje reikalavimų vykdymo vertinimą.

Baltarusija bus trečioji Lietuvos ginkluotės kontrolės inspektorių šiais metais inspektuota užsienio valstybė pagal 2011 m. Vienos dokumentą.

Lietuvos kariuomenės archyvo nuotrauka