INTER RAO Lietuva AB

02/24/2017 | News release | Distributed by Public on 03/17/2017 02:46

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2016 metų finansinius rezultatus – Didesnės pardavimų..

  • Elektros energijos pardavimų apimtys 2016 metais padidėjo iki 4666 GWh (2015 metais - 4273 GWh).
  • Per 2016-uosius klientų skaičius išaugo iki 1191 (2015-aisiais - 839).
  • Pardavimų pajamos dėl mažesnių elektros energijos kainų Baltijos šalyse sumažėjo 4,2%, iki 178,9 mln. eurų (prieš metus buvo 186,7 mln. eurų).
  • Grupės bendrasis pelnas mažėjo nuo 29,6 mln. eurų iki 18,9 mln. eurų.
  • Veiklos pelnas siekė 10,9 mln. eurų, lyginant su 22,8 mln. eurų 2015-aisiais.
  • Grupės grynasis pelnas buvo 9,3 mln. eurų, o 2015 metais jis siekė 18,9 mln. eurų.
  • Grupės EBITDA sudarė 15 mln. eurų, o EBITDA pelno marža buvo 8,4 proc.
  • Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų elektros energijos gamyba vėjo jėgainių parke sumažėjo 17,7%.
  • Prekybos elektros energija apimtys Lenkijoje sudarė 386 GWh (2015 metais - 254 GWh).

- 2016 metai tapo išūkiu visiems rinkos dalyviams. Po NordBalt ir LitPolLink jungčių įjungimo formavosi žemesnė vidutinė elektros energijos kaina, tačiau dėl neplanuotų naujųjų jungčių gedimų, ypač pirmąjį metų pusmetį, sulaukėme ir ženklių kainos 'šuolių'. Gamybos sumažėjimą vėjo elektrinių parke lėmė ir itin nepalankios meteorologinės sąlygos. Tačiau nežiūrint į šiuos faktorius, INTER RAO Lietuva Grupė pardavė daugiau elektros energijos ir išplėtė savo klientų ratą, o pardavimų apimtys paskutinį metų ketvirtį augo visose Grupės veiklos valstybėse. Grupės bendrasis pelningumas siekė 10,59%, o grynasis pelnas -9,3 milijono eurų. Grynojo pelno marža siekė 5,17% ir vienai akcijai buvo uždirbta 0,46 euro', - sako Giedrius Balčiūnas, INTER RAO Lietuva generalinis direktorius.

Grupės pagrindiniai finansiniai rodikliai

2016

2015

2014

2013

2012

Pardavimai (tūkst. EUR)

178,880

186,694

210,362

219,498

259,915

Bendrasis pelnas (tūkst. EUR)

18,943

29,602

21,769

7,474

28,005

Bendrojo pelno marža (%)

10.59%

15.86%

10.35%

3.41%

10.80%

Veiklos pelnas (tūkst. EUR)

10,939

22,798

15,033

712

21,180

Veiklos pelno marža (%)

6.12%

12.21%

7.15%

0.32%

8.10%

EBITDA (tūkst. EUR)

15,024

25,301

17,774

3,913

23,606

EBITDA marža (%)

8.40%

13.55%

8.45%

1.45%

9.10%

Grynasis pelnas (tūkst. EUR)

9,256

18,819

12,343

777

16,831

Grynojo pelno marža (%)

5.17%

10.08%

5.87%

0.35%

6.50%

Akcijų skaičius (tūkst.)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Uždarbis vienai akcijai (EUR)

0.46

0.94

0.62

0.04

0.84

Pardavimų pajamos

Pardavimų apimčių padidėjimą (4 644 GWh 2016 metais, lyginant su 4 273 GWh 2015-aisiais) labiausiai lėmė tai, kad Estijoje ir Lenkijoje veikiančios antrinės Grupės įmonės pasirašė daugiau sutarčių su savo klientais.

2016 metais Grupės pardavimai siekė 178,9 mln. eurų ir buvo 4,2% mažesni nei 2015 metais. Pardavimų pajamos mažėjo dėl vidutiniškai mažesnių, tačiau itin nestabilių, elektros energijos kainų rinkoje, kurios formavosi po NordBalt ir LitPolLink jungčių įjungimo ir itin dažnų neplanuotų gedimų ypač per pirmą metų pusmetį (NordBalt jungtis 2016 metų I pusmetį neveikė apie 60 proc. viso laiko).

Sumažėjimą lėmė ir daug nepalankesnės meteorologinės sąlygos, dėl kurių mažėjo Grupei priklausančiame vėjo jėgainių parke pagamintos elektros energijos kiekis ir jos pardavimai. Pajamos iš pagamintos elektros energijos pardavimų siekė 4,9 mln. eurų ir buvo 17,7% mažesnės, nei prieš metus.

2016 metais kompanija ir visa įmonių Grupė įvykdė visus savo įsipareigojimus klientams, o jų skaičius per metus išaugo 839 iki 1191. Bendrovė ir Grupė stiprino ryšius su didžiausiais elektros energijos vartotojais regione ir toliau plėtojo prekybą elektros energija Lenkijoje.

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per metus mažėjo 36% ir siekė 18,9 mln. eurų (2015 - 29,6 mln. eurų). Bendrojo pelno marža sumažėjo nuo 15,86% iki 10,59%.

Grupės veiklos pelnas 2016 metais siekė 10,9 mln. eurų, lyginant su 22,8 mln. eurų per tą patį laikotarpį prieš metus. Veiklos pelno marža buvo 6,12% (2015 metais - 12,21%).

2016 metais Grupės pelnas prieš mokesčius sumažėjo ir siekė 10,8 mln. eurų. Grynasis pelnas buvo 9,3 mln. eurų, o grynojo pelno marža siekė 5,17% (prieš metus - 10,08%).

Grupė 2016 metais uždirbo 0,46 euro vienai akcijai.