Bank of Slovenia

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:36

NSP_2017_002

NSP/2017/002

Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila za leto 2016

Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije

7. seja Nacionalnega sveta za plačila

20. april 2017

V skladu s Poslovnikom Nacionalnega sveta za plačila Sekretariat NSP v treh mesecih po preteku koledarskega leta pripravi letno poročilo o delu v preteklem letu.

Letno poročilo je objavljeno na javni spletni strani Banke Slovenije: (http://www.bsi.si/svet-placila.asp?MapaId=1641)

Št. klikov v letu 2016 na javni del spletne strani, kjer so objavljena letna poročila NSP

2.220 klikov

Izbrane aktivnosti Poudarjene vsebine

2 seji

2 številki E-novic

Člani prispevajo k pripravi E-Novic:

Tokenizacija in varnost kartičnih plačil, O novem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

([email protected])

Vzpostavitev DS za obravnavo vprašanj, povezanih z implementacijo PSD2 v slovenski pravni red

Letno poročilo - 2016

PSD2

Varnost spletnega plačevanja

Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

PAD

Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN in e-soglasja v shemah SDD

Tehnologija razpršene evidence Takojšnja plačila

Nadaljnje spremljanje dogajanja na trgu plačil

  • Takojšnja plačila

  • Področje pranja denarja in financiranja terorizma

  • Novosti, povezane z digitalizacijo

  • Zagotavljanje varnosti na področju plačevanja

Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z utečeno prakso dvostranskega

informiranja s področja plačilnih storitev.