Statistical Office of The Republic of Slovenia

06/26/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/26/2020 02:52

Morski gospodarski ulov v 2019 že peto leto zapovrstjo manjši od ulova v predhodnem letu

V strukturi skupnega letnega ulova (iztovora) svežih ribiških proizvodov manj rib in mehkužcev kot v 2018
Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so slovenski ribiči v letu 2019 ulovili (iztovorili) okoli 121 ton svežih ribiških proizvodov. Skupna masa ulova (iztovora) je bila za 4,4 % manjša od mase ulova v letu 2018. Približno 75 % skupnega ulova (iztovora) v letu 2019 so bile sveže ribe, 1 % sveži raki, 24 % pa mehkužci (med temi so prevladovale moškatne hobotnice). Delež mehkužcev v skupnem ulovu (iztovoru) je bil enak kot v letu 2018.Morski gospodarski ulov (iztovor) upada. V letu 2019 je bil že petič zapored nižji kot v prejšnjem letu. Zanimiv je podatek, da je bila skupna masa letnega ulova v letu 2019 le za 1 % manjša od povprečnega mesečnega ulova v letu 2002.

Skupna vrednost iztovora v letu 2019 za okoli 2 % večja kot v letu 2018
Zavod za ribištvo Slovenije ocenjuje, da je bila vrednost v letu 2019 iztovorjenih ribiških proizvodov glede na njihove odkupne cene (brez DDV) okoli 877.412 EUR ali za 2 % višja od vrednosti iztovora v letu 2018. Razlog za ta dvig so bile višje cene rib na kg. Najvišje povprečne prodajne cene so dosegli sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, morske spake, kantarji (najmanj 16 EUR za kilogram).

Drugi podatki
V podatkovni bazi SiStat objavljamo tudi ocenjene podatke o ribolovnem zavržku v letu 2019.