Results

Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia

07/13/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/14/2017 03:16

Intenzivno spremljamo stanje glede migracijskih tokov, na morebitno poslabšanje smo pripravljeni

13. 7. 2017

Intenzivno spremljamo stanje glede migracijskih tokov, na morebitno poslabšanje smo pripravljeni

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela mnenje glede priporočila v zvezi z migrantsko krizo in vzpostavitvijo nadzora na meji z Republiko Italijo.

Vlada RS preko pristojnih organov ves čas intenzivno spremlja stanje glede migracijskih tokov in s tem povezanih dejavnosti. Policija v okviru svojih pristojnosti in nalog ves čas spremlja in analizira razpoložljive podatke in informacije, ki kažejo na spremembe na področju migracij, in na podlagi tega izdeluje t. i. analize tveganja. Na ravni EU to izvaja Agencija Frontex.

Policija je maja 2016 po zaprtju balkanske migracijske poti in hitrem povečevanju prihodov migrantov preko morja v Italijo, enako kot druge izpostavljene države, pripravila načrt ukrepov v primeru velikega povečanja prihoda ilegalnih migrantov (Avstrija je takrat prvič napovedala možnost ponovne uvedbe mejne kontrole na notranji meji z Italijo). Tako so načrti pripravljeni tudi za mejo z Italijo.

Vlada RS pojasnjuje, da se glede na napovedi Avstrije v Sloveniji trenutno ne pričakuje zaostrenih razmer v povezavi z nedovoljenimi migracijami na meji z Italijo.

Policija ocenjuje, da bi v primeru izvedbe dodatnih avstrijskih ukrepov na meji z Italijo, prihajalo bolj pogosto do posameznih prehodov meje iz Italije v Slovenijo, večina migrantov pa bi še naprej poskušala pot nadaljevati preko Švice, Francije ali Avstrije v bolj organiziranih oblikah (npr. s tovornjaki).

Sicer pa je slovenska Policija odgovoren partner tako pri varovanju zunanje schengenske meje kot pri izvajanju izravnalnih ukrepov, zato je tudi skladno z naravo dela že predvidela vse postopke in se na morebiten novi izziv že pripravila.