Government of Andorra

07/29/2020 | News release | Distributed by Public on 07/29/2020 10:58

El Govern estableix el repartiment de costos i els sistemes de comptabilització de la calefacció, aigua calenta i refrigeració

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Reglament relatiu al repartiment dels costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades que donin servei a més d'un usuari. El text forma part del full de ruta endegat pel Ministeri per impulsar accions d'estalvi i millora de l'eficiència energètica del parc immobiliari nacional i s'engloba en la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

És precisament en aquest marc que el nou text aprovat per l'Executiu té com a principal objectiu establir de manera obligatòria i general el registre dels consums energètics i el sistema de repartiment dels costos de calefacció, aigua calenta i refrigeració, si s'escau, dels edificis per saber el consum i costos reals. El nou reglament té un triple objectiu: optimitzar les accions de reducció dels consums energètics i de les despeses econòmiques associades; que els usuaris disposin d'informació objectiva i quantitativa relativa al consum energètic per emprendre accions de millora en la gestió de la demanda energètica i de les instal·lacions de l'edifici i finalment, distribuir de manera justa i transparent les despeses entre els usuaris dels edificis.

Actualment el parc immobiliari del país compleix majoritàriament amb els requisits establerts, però el text busca clarificar les obligacions i drets dels propietaris i llogaters. Així, el reglament especifica que totes aquelles despeses que vagin associades al funcionament dels sistemes de calefacció, aigua calenta o refrigeració (manteniment, reparacions, consum d'energia per al funcionament dels aparells) aniran a càrrec dels propietaris. Pel que fa a les despeses associades al consum, aquelles que siguin individuals es repercutiran en l'usuari final i les comunes aniran a càrrec del propietari.

Per tal de conèixer amb precisió el consum de cada llogater, el reglament estableix que s'han d'instal·lar sistemes de comptatge, en cas que no hi siguin, que permetin discernir el consum per cadascuna de les unitats immobiliàries. Així, aquells edificis que tenen un sistema que uneix unitats immobiliàries, han de continuar complint amb el que ja s'establia al 2010 en Reglament energètic en l'edificació.

En els casos que la instal·lació de l'edifici uneixi radiadors i el seu consum anual de calefacció sigui superior a 80 kWh per metre quadrat de superfície, caldrà instal·lar abans de l'1 d'agost del 2025 sistemes de comptatge individuals. Per a les instal·lacions de consum anual inferior a 80 kWh per metre quadrat de superfície, s'estableix en un 30% les despeses comunes del consum d'energia de la instal·lació i el 70% restant es repercuteix a l'usuari final en funció del coeficient de partició de la unitat immobiliària.

El nou text també estableix que el propietari ha d'informar a l'arrendatari, abans de signar el contracte d'arrendament, de les despeses repercutibles i del sistema de repartiment costos d'aplicació. Així, també haurà de justificar en el moment de la repercussió, el concepte i la quantitat, segons el sistema de comptabilització de consums o el coeficient corresponent.

Les exigències establertes per aquest reglament s'apliquen a totes les instal·lacions tèrmiques centralitzades que donin servei a més d'un usuari. En aquest sentit, el nou text també especifica que les instal·lacions tèrmiques dels hotels, aparthotels i qualsevol altre tipus d'allotjament turístic centralitzades no precisen de sistemes de comptatge d'energia per a la individualització de les despeses corresponents, a causa de la tipologia de servei que present.

Finalment, el reglament defineix que en el cas d'habitatges de lloguer el nou sistema s'aplica quan el propietari estableixi un nou contracte d'arrendament. També queden exclosos de la norma aquells contractes que ja vagin inclosos en el preu del lloguer les despeses del consum d'energia, amb l'objectiu d'afavorir a l'usuari de l'immoble.

El reglament s'acompanya d'una guia d'aplicació que inclou recomanacions per reduir la despesa de calefacció com ara el fet de tancar les persianes a la nit, ja que són una bona barrera contra el fred o les temperatures de consigna recomanades per a cada sala.

El secretari d'estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha acabat recordant, durant la roda de premsa, que el programa Renova a la rehabilitació dels edificis permet rebre ajuts d'entre el 10 i el 40% a millora de l'eficiència energètica en edificis existents i en la implantació d'energies renovables als edificis existents i nous, concretament per a la substitució de les instal·lacions més consumidores d'energia i per tant, més contaminants.