Department of Children and Youth Affairs of Ireland

08/31/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/31/2017 08:20

31.08.2017 Cearta sa bhreis faighte ag leanaí atá ag fágáil cúraim 500-600 leanbh i dteideal phleananna iarchúraim agus an saol aosach á thosú acu “A

article

Cearta sa bhreis faighte ag leanaí atá ag fágáil cúraim

500-600 leanbh i dteideal phleananna iarchúraim agus an saol aosach á thosú acu

'Acmhainní curtha ar fáil do dhaoine óga chun saoil neamhspleách a thosú'

Déardaoin, 31ú Lúnasa 2017

Ón lá amárach (Dé hAoine 1ú Meán Fómhair), beidh sé de cheart ag 500-600 leanbh plean iarchúraim a bheith acu agus cúram an stáit á fhágáil acu tar éis dóibh 18 mbliana d'aois a bhaint amach. Déanfar sin chun tacaíochtaí ar bith a d'fhéadfadh a bheith de dhíth acu as seo amach a aithint, dar leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr. Katherine Zappone.

Tá an tAire Zappone ag deimhniú go mbeidh oibleagáid reachtúil ann chun phlean iarchúraim a sholáthar agus aithneofar faoi phleananna iarchúraim tacaíochtaí a bheidh de dhíth ag leanaí agus an saol aosach á thosú acu.

Dúirt an tAire go bhfuil acmhainní, oibrí iarchúraim san áireamh, curtha i bhfeidhm chun cinntiú go dtarlóidh sin sula n-imeoidh leanbh ó chúram.

Agus í ag deimhniú go bhfuil an ceart nua seo ar tí tosú, dúirt an tAire Zappone:

'Tuigim go bhféadfadh sé a bheith dúshlánach do dhaoine óga, an t-athrú sin go saol neamhpleách na ndaoine fásta.
Tá sé sin fíor go háirithe i gcás leanaí agus daoine óga i gcúram. Tá sé riachtanach go dtosaítear pleanáil mar gheall ar an tsaol neamhspleách nua a bheidh ag duine óg blianta roimh chúram a fhágáil agus go leanfaidh sé mar chuid den phróiseas phleanáil cúraim.

Éascaíonn oibrí sóisialta an obair ullmhúcháin seo agus tá sé bunaithe ar chomhoibriú leis an duine óg, a c(h)úramóir agus gníomhaireachtaí comhpháirtíochta.

Tá sé dírithe ar na riachtanais ar leith atá ag duine óg aonair. Cuirtear oibrí iarchúraim in aithne don duine óg agus é/í ag ullmhú chun cúraim a fhágáil. Tá siad sáite sa phróiseas chun ullmhú le haghaidh cúraim a fhágáil.

Dúirt Jim Gibson, Príomhoifigeach Oibríochtaí, Tusla:

Cuireann Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach fáilte roimh thabhairt isteach an tAcht Leasaithe um Chúram Leanaí, 2015, agus neartófar an bhonn reachtúil chun sheirbhísí Iarchúram a sholáthar dá bharr.

Tá sé molta ag Tuslan an t-athrú tábhachtach sin a dhéanamh chun cuidiú le daoine óga agus iad ag athrú ó dhuine óg i gcúram chuig an saol aosach, agus chun tacaíochta seasmhaí a chinntiú do na daoine óga in iarchúram ó 18 mbliana agus suas go dtí 21 bliain d'aois.

Féadfar é seo a fhadú má tá duine óg in oideachas lánaimseartha nó oiliúint chreidiúnaithe suas go dtí 23 bliana d'aois. Is seirbhís le haghaidh duine fásta é Seirbhísí Iarchúraim ach tá sé lárnach chun cúraim mhalartaigh a sholáthar.'

CRÍOCH//