JSW - Jastrzebska Spólka Weglowa SA

01/23/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/23/2021 05:51

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 19.02.2021 r. wraz z projektami uchwał

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ('Spółka') działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ('NWZ'), które odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, początek NWZ o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.