Ljubljana Stock Exchange

06/26/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/26/2020 04:51

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v skladu s 141. in 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30/19) obvešča javnost, da je 23.6.2020 prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža delnic družbe KD d.d. z oznako SKDR (v nadaljevanju: delnice SKDR) od družbe KDG Naložbe d.o.o. in dne 26.6.2020 obvestilo o spremembi pomembnega deleža delnic SKDR od družbe Delany Holdings Limited.

Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 26.6.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.