Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

11/30/2018 | Press release | Distributed by Public on 11/30/2018 04:25

Početak IPA II projekta “Tehnička podrška za usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije u oblasti unutrašnjeg tržišta”

Ministarstvo ekonomije je otpočelo implementaciju projekta 'Tehnička podrška za usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije u oblasti unutrašnjeg tržišta' povodom čega je održan kick-off sastanak 27. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je olakšavanje trgovine i razvoj unutrašnjeg tržišta u skladu sa zahtjevima pravne tekovine Evropske unije.

Aktivnosti projekta će biti usmjerene na ostvarivanje sljedećih rezultata:

- - Razvoj strateškog okvira u oblasti tržišnog nadzora i zaštite potrošača;

- - Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u Poglavlju 1: Slobodno kretanje robe i Poglavlju 28: Zaštita zdravlja i potrošača;

- -- Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva ekonomije i ostalih relevantnih institucija odgovornih za sprovođenje nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na Poglavlje 1 i Poglavlje 28.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom IBF International Consulting iz Belgije, u konzorcijumu sa Eurecna SpA iz Italije i SIQ iz Slovenije. Ukupna vrijednost ugovora je 1.167.400,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo.

Početnom sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija, te predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori.

Tokom sastanka, menadžment projekta je detaljnije predstavio projektne aktivnosti, a razmatran je i okvirni radni plan za sljedeći period.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

KANCELARIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU