TG4 - Teilifís na Gaeilge

01/18/2017 | Press release | Distributed by Public on 01/19/2017 04:29

Straitéis nua clár agus mór-bhabhtaí coimisiúnaithe seolta

Beidh luach na milliún euro leis na conarthaí coimisiúnaithe ollsoláthair atá fógraithe ag TG4 inniu agus iad ar fáil i gceithre réimse clár (Cláracha, Gradam Ceoil TG4, Drámaíocht agus Ildána). Tá tréimhse ráithe ag an earnáil neamhspléach le iarratais a dhréachtú agus a bheachtú sna réimsí atá ar tairiscint ag an gcainéal. Tá sonraí faoi na réimsí seo agus treoir maidir le hullmhú iarratais ar fáil ag http://www.tg4.ie/ga/leiriuchan/coimisiunu/

D'fhreastail suas le 200 ionadaí ón earnáil léiriúcháin ar ócáid an lae inar chuir an tUasal Esslemont a straitéis clár i láthair na soláthraithe agus inar leagadh amach cúlra na n-ollsoláthar atá fógraithe.

Ina chuid cainte leag sé béim ar an mbonn páirtíochta atá mar bhunús le TG4 - foilsitheoir/craoltóir a fhaigheann a chuir ábhair ón earnáil neamhspleách agus ó RTÉ. Mheabhraigh sé gurb é leas an uile pháirtí go mbeadh bonn inmharthana faoin earnáil neamhspleách, go háirithe sa nGaeltacht agus gur le coimisiúin ollsoláthair mórscála, ilbhliana is fearr is féidir sin a bhaint amach. 'Is tréimhse chorrach chinniúnach í seo don chraolachán poiblí agus don earnáil léiriúcháin in Éirinn,' a dúirt sé 'agus leis an gcur chuige seo, tá TG4 ag deimhniú go ndéanfaimid ár gcuid féin chun bonn seasmhach a chur faoin earnáil neamhspleách le múnla a chinntíonn fostaíocht leanúnach san earnáil agus a oibríonnn go maith do na craoltóirí sna tíortha Ceilteacha eile'.

Dheimhnigh an tArdstiúrthóir go mbeidh TG4 ar iarraidh ar an Aire Cumarsáide maoiniú dothanach poiblí a sholáthar do TG4, bonn ilibhliana a chur faoin maoiniú, mar atá ceadaithe sa reachtaíocht agus mar atá TG4 a dhéanamh leis an bpróiseas coimisiúnaithe anois. Mhol sé freisin go mbeadh an leibhéal maoinithe a fhaigheann an cainéal ar aon leibhéal ar a laghad leis an leibhéal a bhí ann sular tharla an cúlú eacnamaíochta.