CSO - Central Statistics Office Ireland

02/01/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/09/2017 05:17

Preasráiteas Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) Torthaí 2015 (PDF 178KB)

An Phríomh-Oifig Staidrimh

Central Statistics Office

Preasráiteas

Press Statement

Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) - Torthaí 2015*

Méadú 6.2% tagtha ar ioncam in 2015 Táscairí bochtaineachta:

  • Ráta riosca na bochtaineachta 16.9%

  • Ráta díothachta forghníomhaí 25.5%

  • Ráta bochtaineachta comhsheasmhaí 8.7%

D'fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh torthaí inniu ón Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) don bhliain 2015. Tugtar léargas sa tuarascáil seo ar thorthaí 2015 mar aon le torthaí inchomparáide do bhlianta roimhe sin.

Tábla A Achoimre na bpríomhthorthaí

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ioncam

Ioncam ainmniúil - Ioncam indiúscartha coibhéiseach in aghaidh an duine aonair

Airmheán

18,591

18,148

18,276

18,262

18,864

20,000

Meán

22,138

21,440

21,578

21,995

22,396

23,301

Ioncam tairsí i mbaol bochtaineachta (60% den ioncam airmheáin)

11,155

10,889

10,966

10,957

11,318

12,000

Ioncam iarbhír1 - Ioncam indiúscartha coibhéiseach in aghaidh an duine aonair

Airmheán

19,273

18,555

18,276

18,078

18,623

19,772

Meán

22,950

21,920

21,578

21,773

22,109

23,035

Ioncam tairsí i mbaol bochtaineachta (60% den ioncam airmheáin)

11,564

11,133

10,966

10,846

11,173

11,863

Rátaí bochtaineachta & díothachta

%

%

%

%

%

%

Ráta riosca na bochtaineachta

14.7

16.0

17.3

16.5

17.2

16.9

Ráta díothachta2

22.6

24.5

26.9

30.5

29.0

25.5

Ráta díothachta dóibh siúd atá i mbaol bochtaineachta

42.9

43.2

48.9

55.1

51.2

51.5

Ráta bochtaineachta comhsheasmhaí

6.3

6.9

8.5

9.1

8.8

8.7

Táscairí comhionannais ioncaim

Comhéifeacht Gini (%)

31.4

31.1

31.8

32.0

32.0

30.8

Cóimheas idir cúigilí ioncaim

4.8

4.9

5.1

5.0

5.1

4.7

1 Bonnbhliain díbhoilscithe: 2012

2 Sciar den daonra a bhraith dhá chineál díothachta forghníomhaí nó níos mó

An Phríomh-Oifig Staidrimh Central Statistics Office

Tuilleadh/...

Íosghlao 1890 313 414 (Éire)

Bóthar na Sceiche Airde Skehard Road 0870 876 0256 (RA/TÉ)

Corcaigh Cork +353 21 453 5000

T12 X00E T12 X00E

Éire Ireland

+353 21 453 5555

Oifig i mBaile Átha Cliath Dublin Office [email protected]

+353 1 4984000 +353 1 4984000 www.cso.ie/en/baile/

Dúirt an Staitisteoir Hilda McCarthy, agus í ag caint faoin tuarascáil: "Tá an tsuirbhéireacht teaghlaigh SILC mar fhoinse oifigiúil sonraí ar ioncam teaghlaigh agus aonair. Lena chois sin, is as SILC a sholáthraítear roinnt de phríomhtháscairí náisiúnta na bochtaineachta, ráta riosca na bochtaineachta, an ráta bochtaineachta comsheasmhaí agus rátaí díothachta forghníomhaí ina measc.

Léiríonn na príomhthorthaí do 2015 gurbh ionann an ioncam ainmniúil indiúscartha coibhéiseach bliantúil agus €19,772 - méadú 6.2% ar fhigiúr na bliana 2014. Ó thaobh comhionannas ioncaim de, bhí dáileadh ioncaim níos cothroime ann in 2015 i gcomparáid leis an mbliain roimhe.

Tugtar léargas chomh maith le torthaí an tsuirbhé maidir le bochtaineacht in Éirinn. Bhí ráta riosca na bochtaineachta, sin é sciar na ndaoine a raibh ioncam faoi bhun 60% den ioncam airmheán náisiúnta, de 16.9% ann in 2015, figiúr mórán mar an gcéanna leis an ráta in 2014 (17.2%).

Ina theannta sin, bhí 'ráta bochtaineachta comhsheasmhaí', lena chumhdaítear daoine atá i mbaol bochtaineachta agus a bhraitheann díothacht fhorghníomhach araon, de 8.7% ann in 2015, an-ghar don fhigiúr de 8.8% a bhí ann in 2014," a dúirt sí.

"Ar deireadh, tháinig laghdú ar an gcéatadán daoine a meastar atá ag braith 'díothacht fhorghníomhach', a shainítear mar staid eacnamaíoch i nach bhfuil sé d'acmhainn ag duine nó teaghlach dhá nó a thuilleadh cineál riachtanas saoil a cheannach, m.sh. gan teas a chur ar siúl le linn na bliana nó gan a bheith in ann nithe a cheannach ar nós dhá péire bróga láidre nó seaicéad te uiscedhíonach i rith na bliana nó béile le feoil, sicín nó éisc gach dara lá. Sciar 25.5% den daonra a bhraith díothacht fhorghníomhach in 2015, laghdaithe ó 29.0% sa bhliain roimhe."

Nóta d'eagarthóirí

Tuarascáil - Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála 2015 [i mBéarla amháin] http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/silc/surveyonincomeandlivingconditions2015/

*Sonraí athbhreithnithe

*Tá torthaí athbhreithnithe SILC curtha i dtoll a chéile i gcomhair na mblianta tagartha 2012-2014. Is féidir teacht ar shonraí breise faoi seo i mír 5.6.2 den Tuarascáil Chaighdeánach ar Mhodhanna agus Cháilíocht (Standard Report on Methods and Quality) um eagrán 2015 den tSuirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (EU-SILC). Féach http://www.cso.ie/en/silc/methodology/

I gcomhair tuilleadh eolais:

Hilda McCarthy, Aonad um Shuirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála - 021 453 5084 [email protected]

Patrick Foley, Aonad um Shuirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála - 021 453 5012 [email protected]

An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar na Sceiche Airde, Corcaigh

T12 X00E

An Phríomh-Oifig Staidrimh 1 Feabhra 2017

- CRÍOCH -