Results

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

02/23/2021 | Press release | Distributed by Public on 02/23/2021 09:51

Grécko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

23.2.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Grécko

Podmienky vstupu do Grécka

Grécke hranice zostávajú otvorené aj počas celoplošného lockdownu, ktorý platí od 7. novembra až do odvolania (na dobu neurčitú).

Vstup na územie Grécka je (či leteckou alebo pozemnou dopravou) povolený iba po predložení negatívneho PCRtestu. PCR test nesmie byť starší viac ako 72 hodín.

Od 9. januára sa všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Grécka, nariaďuje karanténapo dobu 7 dní, špeciálne obmedzenia platia pre lety zo Spojeného kráľovstva, Albánska, Severného Macedónska a Ruska.

Ak je celková dĺžka pobytu v Grécku kratšia ako 7 dní, karanténne obmedzenie platí na toto časové obdobie, teda do odchodu z krajiny.

Online formulár

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenieonline formulára (The Passenger Locator Form - PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile).

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi.

Osoby s trvalým pobytom v Grécku musia aj pred odchodom do zahraničia vyplniť PLF formulár minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou.Niektoré letecké spoločnosti však vyžadujú vyplnenie PLF formuláru a teda predloženie QR kódu od všetkých pasažierov opúšťajúcich Grécko. Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje na túto skutočnosť a odporúča vyplniť PLF formulár aj osobám, ktoré v Grécku nemajú registrovaný trvalý pobyt.

Pri vstupe do Grécka je tiež nutné počítať stestovaním prichádzajúcich osôb.Testovanie na ochorenie COVID-19 tzv. rapid testami (antigénové) je realizované na hraničných vstupoch hneď pri vstupe do krajiny (letisko) a testovaní cestujúci sa výsledok testu dozvedia do cca 15 minút. Ak je výsledok antigénového testu pozitívny, cestujúci musí zostať v karanténe celkovo 14 dní.

Elektronický formulár pre vstup do Grécka

(odporúčame použiť prehliadač Chrome).

Letecká doprava

Počas celoštátneho lockdownu zostávajú grécke letiská otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety.

Občania krajín mimo EÚ majú zákaz vstupu do Grécka (výnimku tvoria občania Austrálie, Nového Zélandu, Rwandy, Južnej Kórei, Thajska, Spojeného kráľovstva Singapuru, Ruska, Izraela a Spojených Arabských Emirátov. Všetci prichádzajúci z Veľkej Británie a Spojených arabských emirátov sú povinní pri príchode absolvovať aj antigénový test na Covid-19. Všetci prichádzajúci z Veľkej Británie musia po siedmom dni karantény v Grécku absolvovať test PCR. Ak je test pozitívny - karanténa sa predĺži na na 14 dní; ak je test negatívny - karanténa končí.

Iba 500 osôb s trvalým pobytom v Rusku má týždenne povolený vstup do Grécka (prílety iba na letiskách Atény, Thessaloniki a Heraklion.

Všetky lety medzi Gréckom a Albánskom a Gréckom a Severným Macedónskom sú prevádzkované iba cez medzinárodné letisko v Aténach.

Letecké spoločnosti môžu pred odletom z uvedených krajín kontrolovať, či majú cestujúci negatívny test na COVID-19. V prípade, že cestujúci nepreukáže výsledkový list testu, môže mu byť odopreté nalodenie do lietadla.

Výnimku z tohto opatrenia majú občania Grécka, osoby s trvalým pobytom v Grécku a cestujúci z nevyhnutných pracovných dôvodov.

Od zavedenia lockdownu (7. novembra 2020) je vnútroštátna letecká doprava povolená iba z nasledujúcich dôvodov:

 • návrat k trvalému pobytu (bude sa vyžadovať doklad o pobyte, napríklad formulár daňového priznania E1)
 • zlúčenie rodiny
 • obchodné dôvody
 • zdravotné dôvody.

Cestná doprava

Občania SR môžu vstúpiť do Grécka pozemnou dopravou iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata - Promachon, kde sa od všetkých cestujúcich vyžaduje predloženie negatívneho výsledku PCR testu na COVID-19, vykonaného max 72 hodín pred ich vstupom do Grécka. Osvedčenia musia byť napísané v anglickom jazyku a musia obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do 10 rokov. Hraničný priechod Kulata - Promachon je v čase od 23.00h do 7.00h pre cestujúcich autami a autobusmi uzatvorený. Pre kamióny obmedzenie neplatí.

Cez hraničné priechody Kakavia, Evzoni, Kipi (otvorené denne iba od 7.00 do 11.00) je povolený vstup len pre gréckych občanov, osoby s pobytom v Grécku alebo z mimoriadnych dôvodov (diplomatický personál, personál medzinárodných organizácií, vojenský personál, personál vykonávajúci humanitárnu pomoc, vedeckí pracovníci v zdravotníctve..). Na všetkých pozemných hraničných priechodoch sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu.

Od 20. novembra 2020 Grécko zaviedlo na pozemných hraniciach testovanie všetkých prichádzajúcich osôb tzv. rapid testami. Do krajiny budú môcť vstúpiť iba tie osoby, ktorých výsledok rapid testu bude negatívny (povinnosť priniesť negatívny PCR test zostáva v platnosti).

Výstup z Grécka sa je možný aj cez hraničný priechod Evzoni (Severné Macedónsko), ktorý je však denne v čase 23:00-07:00 hod zatvorený. Osoby s trvalým pobytom v Grécku musia aj pred odchodom do zahraničia vyplniť PLF formulár minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou. Nariadenie platí od 10. novembra 2020.

V súvislosti s opatreniami gréckej vlády platnými počas celoplošného lockdownu a s tým spojeného zákazu vychádzania a prekračovania hraníc gréckych regiónov:

V prípade, že občan SR z nevyhnutných dôvodov plánuje cestu z miesta svojho prechodného pobytu v Grécku do krajiny svojho trvalého pobytu (SR), pričom použije ako dopravný prostriedok na gréckom území svoje osobné vozidlo, vnútroštátny let alebo loď, je potrebné, aby požiadal ešte pred cestou Veľvyslanectvo SR v Aténach o vydanie potvrdenia, v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:

 • osobné údaje cestujúceho (+ meno otca a matky)
 • dátum a dôvod cesty, ak cestuje vozidlom - údaje o vozidle (druh a farba auta, evidenčné číslo vozidla), ak cestuje letecky - scan letenky, ak cestuje loďou - scan lodného lístka
 • adresu prechodného bydliska v Grécku
 • adresu trvalého pobytu v zahraničí
 • platný cestovný doklad (číslo, dátum vydania, doba platnosti)

Veľvyslanectvo SR v Aténach vydá predmetné potvrdenie a zašle ho žiadateľovi e-mailom.


Námorná doprava

Pri preprave osôb na trajekte platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch -meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, udržiavanie 1,5 m odstupu, povinnosť nosiť rúško (aj vo vonkajších priestoroch trajektu) a odovzdať vyplnený formulár. Nalodenie nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. V kajute je možné ubytovať max 4 osoby ak ide o rodinných príslušníkov alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom.

Trajekty môžu byť v Grécku prevádzkované až 80% maximálnej kapacity cestujúcich; lode, ktoré majú kajuty, môžu prepravovať 85% pôvodnej kapacity cestujúcich.

Opatrenia v krajine

Na celom území Grécka od 7. novembra 2020 až do odvolania platí tzv. lockdown:

 • obmedzenie vychádzania mimo domovov a pracovísk na absolútne minimum počas celých 24 hodín (povolené len na základe požiadania o výnimku formou SMS správy na číslo 13033* resp. písomným formulárom, alebo vystaveným potvrdením zamestnávateľa (viď viac info pod mapkou),
 • úplný zákaz vychádzania v čase od 21.00h do 05.00h. s výnimkou pohybu súvisiaceho s nočnou prácou alebo zo zdravotných dôvodov,
 • zákaz cestovania medzi regiónmi,
 • všetky verejné zhromaždenia sú zakázané,
 • otvorené sú potraviny, lekárne, benzínové stanice, novinové stánky,
 • zatvorené ostávajú všetky múzeá, kiná, galérie, vnútorné telocvične,
 • nosenie rúška je povinné na celom území krajiny, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch (pokuta za porušenie povinnosti - 300 eur).
 • stretávanie sa je limitované na maximálne 9 osôb.

Od 19. februára 2021 je platná nasledujúca tzv. Covid-19 mapa, ktorá zobrazuje mieru rizika v regiónoch a obciach. Miera rizika je farebne rozlíšená podľa epidemiologickej záťaže každej oblasti do troch stupňov:
oranžovou farbou sú vyznačené monitorované oblasti, pre ktoré platia vyššie spomínané opatrenia plus:

 • od 1. februára sú otvorené stredné školy,

 • kostoly sú otvorené s obmedzeniami: v kostoloch je súčasne povolených iba 25 osôb a v metropolitnej oblasti 50 osôb,.

 • maloobchodné predajne, kaderníctva, holičstvá, kozmetické salóny, stravovacie služby fungujú v rámci dištančných opatrení (1 osoba na 25 m²). Nakupujúce osoby musia mať pri sebe doklad o povolení na pohyb (sms, vyplnený formulár), nákup je časovo obmedzený na 2 hodiny vrátane cesty.

červenou farbou sú vyznačené rizikové oblasti, v ktorých platia prísnejšie ochranné opatrenia. Občania v červených oblastiach musia dodržiavať vyššie uvedené všeobecné opatrenia plus:

 • výraznejšie obmedzenie vychádzania, ktorý zakazuje pohyb od čase 18.00 do 5.00 h. Atika má cez pracovné dni výnimku kvôli vysokému počtu obyvateľov - zákaz vychádzania tu platí od 21.00 do 5.00 h,.

 • kostoly sú otvorené s obmedzeniami: v kostoloch je súčasne povolených iba 9 osôb

 • zákazníkom predajní s oblečením, obuvou a kníhkupectvami je povolený vstup do priestorov obchodu len po potvrdenom termíne (tzv. systém click-in-shop)

 • všetky školské zariadenia vyučujú dištančne (okrem stredných škôl gymnasium)

bordovou farbou (ako vysoko-rizikové) boli od 20. februára označené oblasti kde počet prípadov Covid-19 v ostatnom čase narástol. Aktuálne sa v bordovej zóne a v prísnom lockdown-e nachádza oblasť Achaia (severozápad Peloponéz), oblasť Evia (nie ostrov Skyros), ostrov Mykonos a región Atika

 • maloobchodné predajne sú zatvorené, nakupovanie je možné iba prostredníctvom online predaja.

Zdroj: news.gtp.gr

*Osoby musia pri odchode z domova zaslať SMS správu na telefónne číslo 13033 (zasielanie SMS správ funguje iba pri použití gréckeho mobilného čísla).

1 je návšteva lekárne, lekára na základe dohody termínu
2 je nákup nevyhnutných potravín, ak nie je možné delivery
3 je banka, ak nie je možné vybaviť inak
4 je návšteva u chorého za účelom poskytnutia pomoci
5 je účasť na obrade (svadba, krstiny, pohreb a pod.) dodržaním predpísaných bezpečnostných opatrení
6 je vychádzka za účelom gymnastiky, venčenia psa a povolený je pre počet 1-2 osoby dodržaním 1,5m odstupu

Vychádzka je možná až po obdržaní povolenia formou SMS. Na požiadanie je potrebné ju predložiť spolu s občianskym preukazom. Predmetné SMS nebudú platiť v dobe zákazu vychádzania: od 21.00 - 05.00h

V prípade, že občan SR plánuje návrat domov (na adresu trvalého pobytu na Slovensku) alebo z neodkladných dôvodov musí navštíviť veľvyslanectvo v Aténach (napr. za účelom vystavenia náhradného cestovného dokladu) a v tejto súvislosti bude prekračovať hranice gréckych regiónov počas celoplošného lockdownu, odporúčame vopred kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Aténach z dôvodu vystavenia potvrdenia o nevyhnutnosti zamýšľanej cesty.

Pokyny a formulár, ktorým je možné nahradiť SMS správu

Podmienky prepravy osôb v osobných vozidlách a taxíkoch:

V taxíku môžu byť prepravované iba 2 osoby + vodič. V osobných vozidlách môžu cestovať tri osoby vrátane vodiča (nariadenie sa nevzťahuje na maloleté deti a telesne postihnutých).

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR