CBS - Statistics Netherlands

05/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 05/18/2017 18:12

1 op de 8 automobilisten zegt wel eens te chatten

Handsfree bellen is de gebruikelijkste manier om de mobiele telefoon te gebruiken achter het stuur, 38 procent van de automobilisten doet dit naar eigen zeggen wel eens. Niet-handsfree bellen doet 11 procent van de automobilisten wel eens. Mannen zijn vaker tijdens het rijden met hun telefoon bezig dan vrouwen, en jongeren vaker dan ouderen.
Created with Highcharts 5.0.110255075100Gebruik mobiele telefoon achter het stuur, 2016
Handsfree bellen Niet-handsfree
bellen
Berichten versturen
% van de automobilisten

Ouderen vinden handsfree bellen vaker onveilig dan jongeren

Niet-handsfree bellen is bij wet verboden. Bijna negen op de tien automobilisten zeggen het ook gevaarlijk te vinden. Vier op de tien automobilisten vinden het zelfs onveilig om handsfree te bellen, wat wel wettelijk toegestaan is. Jongeren denken hier vaak anders over dan ouderen. Bijna een kwart van 18- tot 35-jarigenvindt handsfree bellen gevaarlijk, tegen ruim zes op de tien 75-plussers. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeert op basis van wetenschappelijke onderzoeken dat bellen achter het stuur negatieve effecten heeft op het rijgedrag en dat handsfree bellen in dit opzicht geen significant voordeel biedt.

Created with Highcharts 5.0.110255075100Perceptie: gevaar gebruik mobiele telefoon achter het stuur, 2016
Niet gevaarlijk, niet ongevaarlijk
Handsfree bellenNiet-handsfree bellenBerichten versturen
% van de automobilisten

2 op de 3 niet-handsfree bellende bestuurders vinden dit gevaarlijk

Automobilisten die zelf regelmatig riskant gedrag vertonen, zijn minder vaak van mening dat dit gedrag ook gevaarlijk is. Zo vindt 67 procentvan de automobilisten die wel eens niet-handsfree bellen dit gedrag gevaarlijk, tegen 90 procentvan de automobilisten die dit zelden of nooit doen.