Results

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

12/03/2021 | Press release | Distributed by Public on 12/03/2021 13:10

Holandsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

3.12.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Holandsko

Aktualizované: 03/12/2021 (cestovanie z vysoko rizikových krajín mimo EÚ/Schengenu s výskytom obávaného variantu vírusu)

Podmienky vstupu do krajiny

Cestovanie z rizikových krajín v rámci EÚ/Schengenu

Od 3. októbra 2021 je Slovensko zaradené do zoznamu rizikových krajínv rámci EÚ/Schengenu.

Po príchode zo Slovenska (a ostatných rizikových krajín v rámci EÚ/Schengenu) sa vyžaduje predložiť

 • potvrdenie o očkovaní,
 • alebo negatívny výsledok PCR testu vykonaného48 hodín pred odchodom z príslušnej krajiny alebo negatívny výsledok antigénového testu vykonaného 24 hodín pred odchodom z krajiny
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

To sa vzťahuje na všetky osoby nad 12 rokov. Nie je povinná karanténa.

Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a mať k dispozícii vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration) - platí pre osoby nad 13 rokov. Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.

Zoznam rizokových krajín je aktualizovaný podľa potrieb a je dostupný na vládnej stránke Holandska.

Cestovanie z bezpečných krajín EÚ/Schengenu

Po príchode z bezpečných krajín EÚ/Schengen nie je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu, zaočkovaním, ani potvrdením o prekonaní COVID-19. Nie je povinná karanténa. Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a predložiť vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration) - platí pre osoby nad 13 rokov. Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.

Cestovanie z bezpečných krajín mimo EÚ/Schengenu

Po príchode z bezpečných krajín mimo EÚ/Schengen je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom testu. V niektorých prípadoch je doklad o očkovaní dostačujúci. Nie je povinná karanténa. Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a predložiť vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration) - platí pre osoby nad 13 rokov. Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.

Cestovanie z rizikových krajín mimo EÚ/Schengenu

Pri cestovaní z rizikových krajín mimo EÚ/Schengenu platí pre niektorých cestujúcich zákaz vstupu do EÚ/Schengenu. Do Holandska môžu cestujúci vstúpiť len pokiaľ sa na nich vzťahuje výnimka z predmetného zákazu. Osoby plne zaočkované môžu byť od daného zákazu oslobodené. Pokiaľ sa cestujúci preukáže dokladom o zaočkovaní, nie je povinný sa preukázať negatívnym výsledkom testu. Izolácia nie je povinná. Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a predložiť vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration). Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.

Cestovanie z vysoko rizikových krajín mimo EÚ/Schengenu

Pri cestovaní z vysoko rizikových krajín mimo EÚ/Schengenu platí pre niektorých cestujúcich zákaz vstupu do EÚ/Schengenu. Do Holandska môžu cestujúci vstúpiť len pokiaľ sa na nich vzťahuje výnimka z predmetného zákazu, pozn. osoby plne zaočkované môžu byť od daného zákazu oslobodené. Všetci cestujúci nad 12 rokov sú povinní sa preukázať negatívnym výsledkom testu. Izolácia je po príchode povinná, a to aj napriek plnému zaočkovaniu. Cestujúci je povinný vyplniť, vytlačiť a podpísať vyhlásenie o izolácii (quaranteen declaration) a mať ho k dispozícií. V opačnom prípade môže byť sankcionovaný. Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a predložiť vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration).

Cestovanie z vysoko rizikových krajín mimo EÚ/Schengenu s výskytom obávaného variantu vírusu

Pri cestovaní z vysoko rizikových krajín mimo EÚ/Schengenu s výskytom obávaného variantu vírusu platí zákaz vstupu do EÚ/Schengenu. Zo zákazu sú vyňatí cestujúci s holandským pasom alebom pasom niektorého zo štátov EÚ/Schengenu. Všetci cestujúci nad 12 rokov sú povinní sa preukázať negatívnym výsledkom testu. Izolácia je po príchode povinná v dĺžke 10 dní, a to aj napriek plnému zaočkovaniu. Cestujúci je povinný vyplniť, vytlačiť a podpísať vyhlásenie o izolácii (quaranteen declaration) a mať ho k dispozícií. V opačnom prípade môže byť sankcionovaný. Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a predložiť vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration).

Povinnosť preukázať sa negatívnymi testami sa nevzťahuje na:
 • deti do 12 rokov;
 • cestujúcich z bezpečných krajín EU/Schengen;

 • ak má cestujúci v rámci EÚ potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (okrem príchodu z vysoko rizikovej krajiny);

 • cestujúcich z krajín mimo EU/Schengen, ktorí majú potvrdenie o očkovaní (okrem príchodu z vysoko rizikovej krajiny);

 • cezhraničných pracovníkov a cezhraničných študentov;
 • držiteľov diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
 • držiteľov diplomatických pasov;
 • hlavy štátov a členov zahraničných vlád;
 • cestujúcich v leteckej doprave, ktorých cieľovou destináciou nie je Holandsko a ktorých let bol do Holandska presmerovaný v dôsledku nepredvídaných okolností;
 • jednotlivcov s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2. a i.

Vymedzenie pojmu cezhraničný pracovník/študent

Cezhraničný pracovník/študent žije v členskom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo v Spojenom kráľovstve a pracuje/študuje/navštevuje školu v Holandsku/v členom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo vo Veľkej Británii a cestuje späť do miesta svojho bydliska najmenej 1x týždenne.

Doklad o štatúte cezhraničného pracovníka/študenta

Povinnosťou je preukázať sa:

 • dokladom o pobyte (napríklad nájomná zmluva alebo potvrdenie od mesta/obce);
 • dokladom o tom, kde je výkon práce/štúdia/návšteva školy (napríklad pracovná zmluva, vyhlásenie zamestnávateľa, doklad o zápise na univerzitu alebo inú školu alebo vyhlásenie univerzity alebo školy);
 • dokladom o cestovaní minimálne 1x týždenne podľa vyššie uvedenej informácie

Pravidlá pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Zoznam tzv. bezpečných krajín, z ktorých je možné vycestovať do Holandska bez povinností

Podmienky a pravidlá odporúčanej karantény a testovania v Holandsku

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecká preprava / povinná cestovná dokumentácia

Podmienky leteckej prepravy do Holandska sú uvedené v prvej časti Podmienky vstupu do krajiny.

Aktuálne informácie letiska Schiphol

Aktuálne informácie letiska v Rotterdame

Aktuálne informácie letiska Eindhoven

Železničná / autobusová preprava

Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International.

Opatrenia v Holandsku


Holandská vláda zaviedla v novembri 2021 prísnejšie protipandemické opatrenia. Covid pass (s QR kódom) je nevyhnutné preukázať na vstup do všetkých reštaurácií, vnútorných aj vonkajších terás, na kultúrne, športové a iné podujatia, vstup do múzeí a pod.

Opätovne platí povinnosť nosiť rúška vo všetkých interiérových priestoroch, kde sa nevyžaduje sa preukázať Covid passom, t. j. verejná doprava, potraviny, letiská, školy, vzdelávacie zariadenia a pod. Tu je tiež povinnosť dodržiavať 1,5 m odstup. Reštaurácie, potraviny a všetky ostatné prevádzky sa povinne zatvárajú o 17.00 hod.

V platnosti zostáva povinnosť zostať v izolácii v prípade symptómov ochorenia COVID-19 a nechať sa otestovať, dodržiavať základné hygienické predpisy.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zámorské územia Holandska

Cestovanie z ostrovov do Európy

Pri cestovaní z ostrovov neplatí zákaz vstupu do krajín EÚ pre držiteľov platných cestovných dokladov krajín EÚ.

Osoby s udeleným povolením na pobyt, ktoré nie sú držiteľmi cestovných dokladov krajín EÚ, podliehajú zákazu cestovania do a v EÚ, a preto nemôžu vstúpiť na územie EÚ, ak nepatria do žiadnej kategórie výnimiek.

Cestovanie na ostrovy

Aruba - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Aruba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

Curaçao - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova

Curaçao - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

St. Maarten - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Pokyny medzinárodného letiska princeznej Juliany (letisko SXM)

St. Maarten - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

Bonaire

Bonaire - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

Saba - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Saba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

St. Eustatius

Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

St. Eustatius - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19