Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

10/12/2017 | News release | Distributed by Public on 10/12/2017 03:41

Seimas apsiprendė dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėse operacijose 2018-2019 metais

Spalio 12 d. LR Seimas vieningai nutarė dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse karinėse operacijose 2018-2019 metais.

'Dalyvavimas tarptautinėse operacijose - tai priemonė įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimus tarptautiniam saugumui ir stiprinti NATO kolektyvinę gynybą, Europos Sąjungos bendrojo saugumo ir gynybos politiką, Jungtinių Tautų taikos palaikymo pastangas, daugiašalį ir dvišalį karinį bendradarbiavimą. Jei norime, kad mus kažkas gintų, mes taip pat turime prisidėti prie kitų gynybos, kitų interesų', - sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

2018-2019 metais bus išlaikomas šiuo metu esamas indėlis tarptautinėse operacijose ir misijose, papildomai prisijungiant prie NATO ir sąjungininkų pajėgumų prioritetinės kovos prieš smurtinio ekstremizmo organizacijas Irake, taip pat siunčiant karius į strateginės sąjungininkės JAV vadovaujamos koalicijos operaciją 'Spartiečio skydas' Artimuosiuose Rytuose.

Šiuo metu devyniose tarptautinėse operacijose ir misijose dalyvauja apie 90 Lietuvos karių. NATO operacijoje Afganistane 'Tvirta parama' dalyvauja 29 kariai, NATO operacijoje Kosove - 1 karys. Europos Sąjungos operacijose dalyvauja 7 Lietuvos kariai - iš jų 3 operacijoje Viduržemio jūroje 'Sophia', 2 - mokymo misijoje Malyje, po vieną - mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje ir operacijoje 'Atalanta', skirtoje kovai su ginkluotais plėšimais jūroje. Jungtinių Tautų stabilizavimo operacijoje Malyje 'Minusma' dalyvauja 5 kariai. Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos operacijoje Irake 'Įgimtas ryžtas' tarnauja 6 Lietuvos kariuomenės instruktoriai, o karinėje mokymo misijoje Ukrainoje - apie 40 karių.

Lietuvos kariai į tarptautines operacijas siunčiami vadovaujantis Seimo nutarimais, kurie numato į kokias operacijas ir koks karių skaičius gali būti siunčiamas. Tokie nutarimai yra reguliariai atnaujinami ne rečiau nei kas dveji metai.

Lietuvos kariuomenės nuotrauka