Results

Endur ASA

02/17/2021 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2021 15:41

Endúr ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Endúr ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

17.02.2021 22:20

Endúr ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling den 10. mars 2021 kl. 11.00 CET. Agenda på den ekstraordinære generalforsamlingen er valg av nye styremedlemmer, samt forslag om ny styrefullmakt til utstedelse av opptil 400 000 000 nye aksjer, som blant annet skal benyttes til utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med gjennomføring av oppkjøpet av Artec Aqua AS. Det er også planlagt at gjennomføring av oppkjøpet av Marcon-Gruppen i Sverige AB skjer kort tid før generalforsamlingen, og at vederlagsaksjene som utstedes som delvis oppgjør i transaksjonen utstedes ved bruk av eksisterende styrefullmakter. For ytterligere informasjon om transaksjonene, se selskapets børsmeldinger av 11. januar 2021 og 2. februar 2021. Innkallingen til generalforsamlingen, inkludert påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt denne børsmeldingen og er også publisert på selskapets hjemmeside www.endur.no. Generalforsamlingen finner sted i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS i Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo. På grunn av den pågående Covid 19-pandemien oppfordres aksjeeiere til ikke å møte fysisk, men delta enten digitalt, eller ved fullmektig. Informasjon om hvordan man kan delta digitalt er redegjort for i innkallingen. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Media Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr, tel: +47 901 22 744 Investorer Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tel: +47 908 49 772