T-HT - Hrvatski Telekom dd

10/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/12/2017 03:04

Program otkupa vlastitih dionica - obavijest o stjecanju dionica

12.10.2017.

U skladu s člankom 430. Zakona o tržištu kapitala, Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: HT d.d. / Društvo) obavještava da je temeljem Programa otkupa vlastitih dionica, investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo slijedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE):

  • Dana 9. listopada 2017. godine kupljeno je 503 dionice oznake HT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 173,62 kn po dionici, što predstavlja 0,000614 % temeljnog kapitala Društva.
  • Dana 10. listopada 2017. godine kupljeno je 333 dionice oznake HT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 173,66 kn po dionici, što predstavlja 0,000407 % temeljnog kapitala Društva.
  • Dana 11. listopada 2017. godine kupljeno je 765 dionica oznake HT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 173,8391 kn po dionici, što predstavlja 0,000934 % temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenih stjecanja, HT d.d. posjeduje ukupno 130.204 vlastitih dionica, koje čine 0,159001 % temeljnog kapitala. Temeljni kapital iznosi 9.822.853.500,00 kuna i podijeljen je na 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa.

Gore navedeni otkup vlastitih dionica izvršen je u skladu s odlukom Glavne skupštine HT-a d.d. od 21. travnja 2016. godine kojom je Upravi HT-a d.d. dano ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice). Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.

Prije pokretanja Programa otkupa vlastitih dionica HT je posjedovao 2.966 vlastitih dionica.