Results

Lutrija Crne Gore AD

07/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/20/2017 05:45

20. 07. 2017. Obavještenje

Lutrija Crne Gore a. d.

OBAVJEŠTENJE

Privredno društvo Lutrija Crne Gore AD Podgorica obavještava vlasnike akcijskog kapitala - akcionare da će isplata dividende za 2016. godinu početi u petak

21. 07. 2017. godine u svim filijalama Hipotekarne banke AD Podgorica.

Shodno Odluci redovne Skupštine akcionara privre- dnog društva Lutrija Crne Gore AD Podgorica, održane dana 24. 06. 2017. godine, akcionarima (1414 akcionara) će biti isplaćena dividenda u bruto iznosu od 113.792,00 EUR. Neto dividenda po akciji iznosi 0,0374 EUR.

Pravo na dividendu imaju akcionari Društva koji su upisani u spisak akcionara kod Centralne Depozitarne Agencije na dan 22. 06. 2017. godine.