Results

Ministry of Local Government and Modernisation of the Kingdom of Norway

08/09/2020 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2020 00:17

FNs internasjonale urfolksdag

− I dag markerer vi den internasjonale urfolksdagen, og jeg ønsker å gratulere Norges urfolk, samene, og alle andre urfolk med dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland.

I år setter koronaviruset sitt preg på FNs markering av urfolksåret. Pandemien er en alvorlig trussel mot mange av verdens urfolkssamfunn, og FN har derfor valgt Covid 19 og urfolks motstandsdyktighet som tema for dagen. Dagen blir markert med en interaktiv paneldebatt om hvordan urfolks tradisjonelle kunnskaper kan komme til nytte i kampen mot viruset.

I 2019 ble FNs internasjonale år for urfolksspråk markert for å synliggjøre det språklige mangfoldet i verden. Regjeringen deltok i markeringen, og jobber videre for at de samiske språkene skal være levende og kunne brukes på alle samfunnsområder.

− Regjeringen er opptatt av å utvikle én digital offentlig sektor for hele den norske befolkningen. I dette arbeidet er det viktig at også de samiske brukerne finner digitale løsninger på sitt språk. Vi har derfor, i samarbeid med Sametinget, valgt digitalisering som tema for årets stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier Helleland.

Meldingen vil bli lagt fram senere denne måneden.

Verdens urfolksdag ble erklært av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00