Statistical Office of The Republic of Slovenia

02/27/2020 | Press release | Distributed by Public on 02/27/2020 05:01

Vrednosti bruto bilančnih presežkov dušika in fosforja na hektar v 2018 bistveno nižji kot v 2017

Bruto bilančni presežek dušika v kmetijskih zemljiščih v uporabi v 2018: 45 kg na hektar
Bruto bilančni presežek dušika v kmetijskih zemljiščih v uporabi je v letu 2018 znašal 45 kg na hektar. Ko od tega odštejemo emisijo dušika v zrak, dobimo neto bilančni presežek; ta je v letu 2018 znašal 11 kg na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi (to je bilo 43 % povprečja zadnjih 20 let). V letu 2017 je neto bilančni presežek dušika znašal 33 kg na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi (120 % povprečja let 1998-2017), predvsem zaradi manjših pridelkov.V letu 2018 je bilo vnesenih v tla 75.271 ton dušika (97 % povprečja zadnjih 20 let). S pridelki ga je bilo v tem letu iz tal odvzetih 54.012 ton (112 % povprečja zadnjih 20 let). Bruto bilančni presežek dušika je tako znašal 21.260 ton (72 % povprečja zadnjih 20 let). Izpust dušika v zrak je znašal 15.877 ton (96 % povprečja zadnjih 20 let). Neto bilančni presežek dušika v tleh je tako znašal 5.383 ton, kar je bilo 42 % povprečja zadnjih 20 let (v letu 2017 pa 15.704 ton ali 117 % povprečja let 1998-2017).Bruto bilančni presežek fosforja v kmetijskih zemljiščih v uporabi v 2018: 2 kg na hektarV letu 2018 je bilo v kmetijska zemljišča v uporabi vnesenih 20 kg, odvzetih iz njih pa 18 kg fosforja na hektar. Bruto bilančni presežek fosforja v kmetijskih zemljiščih v uporabi je tako znašal 2 kg na hektar (kar je bilo 28 % povprečja zadnjih 20 let). V letu 2017 je bruto bilančni presežek fosforja v kmetijskih zemljiščih v uporabi znašal 5 kg na hektar (kar je bilo 71 % povprečja let 1998-2017).V letu 2018 je bilo vnesenih v tla 9.569 ton fosforja ali 87 % povprečja zadnjih 20 let. S pridelki je bilo iz tal odvzetih 8.685 ton fosforja ali 111 % povprečja zadnjih 20 let. Bruto bilančni presežek fosforja je tako znašal 884 ton ali 27 % povprečja zadnjih 20 let (v letu 2017 pa le 2.432 ton ali 69 % povprečja let 1998-2017).